HØSTMØTE I AGDER HISTORIELAG
 
Dato: 13. oktober
Tidspunkt: 12.00-1600.
Sted: Skillingssalen, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (Vesterveien 6, Kristiansand)
 
Tema for høstmøte: Kulturarv og kulturminner
 

2018 er det europeiske året for kulturarv. Dette blir også markert i Norge. For Agder Historielag, og medarrangøren Fortidsminneforeningen i Vest-Agder, er også dette et naturlig utgangspunkt for vårt valg av tema til høstmøtet i Agder Historielag.

Det er et nasjonalt mål at det innen 2020 skal foreligge oversikter over verneverdige kulturminner og kulturmiljø for hver kommune. Mange kommuner er i gang med utarbeiding av kulturminneplaner, her kan historielagene være viktige bidragsytere. 

Agder Historielag ønsker i en slik sammenheng å fremheve uthavnene i Agder-fylkene. Dette er et omfattende bevaringsprosjekt for kulturminner, ledet av fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder, som vil kunne utgjøre en grunnstein i både norsk og europeisk kulturarv. En ambisjon for prosjektet er at uthavnene skal få status som verneverdige av FN-organisasjonen Unesco. Satsingen omfatter mange verneområder og felt; bygg, havneanlegg, båter og skip, kulturlandskap og immaterielle kulturminner. 

Vi har invitert foredragsholdere som kan belyse hvordan både fylker og kommuner arbeider med vern av uthavner. Men de vil også gi innblikk i gode fremgangsmåter for kulturminnevern på generell basis, uavhengig om det skjer i byer, bygder, ved kysten eller i innlandet. Da vil foredragsholderne ta opp på hvilke områder lokale historielag og andre interesseorganisasjoner kan bidra.


PROGRAM

12.00: Velkomst og innledning Ved Arna Berg, leder i Agder Historielag. 

12.10: «Vern gjennom bruk» 
Foredrag ved Erik Lillebråten, direktør for Norsk Kulturarv. 

12.50: Pause med matservering 

13.20: «Uthavner i verdensklasse» 
Foredrag ved Aadne Sollid, seksjonsleder kulturminnevern, Aust-Agder fylkeskommune. 

14.10: «Uthavner til besvær og glede» 
Foredrag ved Frans-Arne Hedlund Stylegard,, arkeolog og areal- og byplanlegger for Multiconsult. 

15.00: «Agder i grenseland» 
Foredrag ved Olav Grendstad, skuespiller og regissør fra uthavnen Ny-Hellesund i Søgne. 

15.40: Avslutning og oppsummering

Påmelding: Vi setter pris om du har mulighet til å meddele om du vil delta via facebook, e-post eller mobil. 

Deltakeravgift kr. 200.

Spørsmål om arrangementet rettes til daglig leder/organisasjonssekretær Kim Bredesen 
Mobil: 45 86 52 37 - E-post: agder@historielagene.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kalender Siste nytt  
 
11.06 Agder Historielag på Arendalsuka
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 91597