AGDER HISTORIELAGS ÅRSMØTE 2018 

Årsmøtet 2018 blir holdt på Revsnes Hotell, Byglandsfjord,  lørdag 28. april 2018 fra klokka 0900. Vi regner med å bli ferdige klokka 15.

Styret minner om vedtektenes § 5 andre avsnitt:

«Kvart medlemslag har rett på å møte med to delegatar for dei fyrste 100 medlemene, deretter ein delegat for kvar påbyrja 100. Ingen lag kan ha fleire enn fire delegatar.»

Påmelding av delegater kan sendes snarest og innen to uker før årsmøtet til agder@historielagene.no eller:

Agder Historielag, postboks 136, 4662 Kristiansand S.

 

TIDSPLAN FOR ÅRSMØTET 28. april 2018
Registrering fra kl 09 – 10.30. 
Deltakeravgift 200 kr. Hver deltaker får ei mappe med alle årsmøtedokumenter.
Historielaga kan presentere årbøker og andre skrifter før møtet og i pausen etter lunsj. 
Agder Historielag tar med jubileumsboka. Det settes opp tilstrekkelig med bord, også bak i salen.
Kl 9.00-10.30: Myldring. Kaffe. Lokallaga presenterer seg ved framsatte bord med bøker og andre publikasjoner
10.30 -11.30: Velkomsthilsener og foredrag. 
Velkomst ved leder Knut Engelskjøn
Hilsen og informasjon fra Landslaget for Lokalhistorie ved generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen. Han vil informere om prosjektet ”Lokalhistorie i skolesekken” som det kan søkes tilskudd til.
Informasjon om nytt formidlingsbygg til Vest-Agder-museet ved direktør John Olsen.
11:30: Vidar Frøysnes framfører slåttar og stev frå Setesdal.
12 - 13: Lunsj og kaffe.
13– 13.30: Søndeled og Risør Historielag og Søgne Historielag presenterer sin virksomhet, fulgt av Ivar Haugen som orienterer om Agder Historielags årlige tur. I 2018 går den til Telemark og Vestfold.
13.30 – 15.00: Årsmøteforhandlinger.
 
Sakliste:
Valg av møteleder og sekretær. 
Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Årsmelding og Strategiplan. 
Regnskapet for 2017. 
Budsjett for 2018. 
Vedtektsendring. 
Innkomne saker.
Valg av styre
Valg av valgkomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 78890