ÅRSSKRIFT 2017

Agder Historielags årsskrift 2017 er nå sendt til abonnenter/medlemmer.

I årets årsskrift kan du lese følgende artikler:

 

«Alltid beredt! Speidergutter på Agder 1909–1945», av Jarl Erichsen og Ole Ugland

 «På to hjul. Sykkelproduksjon i Agderfylkene 1900–1980!», av Helge Aabakk og Johnny Haugen

«Ut, opp og fram. Barnevandringar på Agder 1800–1920», av Paul Sveinall

«Et kulturminne på havets bunn. Funn av middelalderskip i Skjernøysund», av Svein Syvertsen

«I krig og kjærlighet. Tyskerjenter i Agder-fylkene», av Terje Nomeland

«Hans Seland (1867–1949). Bonde og litterær altmoglegmann», av Oddbjørn Johannessen

«Da Spangereid skulle bli Agdesidens første by», av Frans-Arne H. Stylegar

«Axel Krogh (1892–1979) – Den gløymde forfattaren», av Johnny Haugen

«Fra krig til fred – Tvangsarbeidsleirene på Agder 1945–51», av Johnny Haugen og Terje Nomeland

 

Hvis du ønsker å kjøpe et eksemplar, kan du sende en e-post til agder@historielagene.no

Prisen for ett eksemplar er 190 kr. + porto.

Hvis du er medlem av Agder Historielag blir du automatisk tilsendt årsskrift og medlemsblad. 

Her kan du tegne abonnement/medlemskap.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frem innlegg
 
 

  Kalender  
 
Besøkende: 72785