Minneinnsamlinga, innspurt


Minneinnsamlinga "Mange stemmer frå levde liv" fortsetter ut året 2015. Vi vil oppfordre alle lag til bli med på en innspurt for å få inn mest mulig stoff fra hele landet.

Påminnelse.

Dersom det er lag som har gjennomført innsamlinger eller intervjuer i forbindelse med minneinnsamlinga, er det fint om dere videresender dette materialet til oss allerede nå. Dersom dere har planlagt intervju, eller vet om folk som har skrevet om sitt liv eller vil skrive om sitt liv, er det fint om dere får gjennomført dette og videresendt materialet til oss innen utløpet av året.

NB: husk å få alle bidragsyterne til å skrive under på avtaleskjemaet. Jeg legger ved informasjon om minneinnsamlinga samt avtaleskjemaet slik at dere kan skrive ut dette og gi til deres bidragsytere.

Vennlig hilsen
Siv Randi Kolstad
Redaksjonssekretær i Heimen
Landslaget for lokalhistorie
Institutt for historiske studier
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim


  Kalender  
 
Besøkende: 112142