BØKER

Agders Historie 800-1350                    

(Torbjørn Låg)

Pris kr. 100 + frakt
 
Agders Historie 1640-1723
(Ingeborg Fløystad)
Pris kr. 100 + frakt
 
Agders Historie 1840-1920
(Bjørn Slettan)

Pris kr. 100 + frakt
 
Agders Historie 1920-1945
(Kjell-Olav Masdalen)

UTSOLGT

 

3 band kr. 300 + frakt

 

Agder Historielag har førebels gjeve ut 4 av 7 band i serien "Agders Historie". Perioden 1350-1640 er under utarbeiding av Stein Tveite. Agders Historie 1640-1720 er det siste bandet som har kome ut (2007), perioden 1350-1640 er det vanskelig å seie nøyaktig årstal på. Aust Agder Kulturhistoriske Senter (AAks) har teke på seg det omfattande arbeidet å skaffe illustrasjonar.

Det siste året har Dag Hundstad skrive på Agdersoga 1945 til i dag, i tillegg til jubileumsboka. Sistnemnde kom ut i 2015. Agdersoga tek lenger tid, her kan me ikkje tidfeste noko enno.

I 2008 har me gjeve ut boka "Soger og segner, viser og vers", folkeminne samla inn av Jon Løyland og redigert av Leonhard B. Hansen. Pris kr. 175,-. Boka er ei flott julegåve med sine 190 sider og har framlegg til tekst på ølbollar og historier om så ymse.

Tinging av bøker gjer du til:
Agder Historielag, Postboks 136, 4662 Kristiansand, eller e-post: agder@historielagene.no .

  Kalender  
 
Besøkende: 54354