Styret

Styret i Agder Historielag 2018-2019 i foredragssalen på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (tidligere Stiftelsen Arkivet). I taket er det montert et kart over tidligere herreder og bykommuner i Aust- og Vest-Agder som har vært der hele tiden siden det var lesesal på gamle Statsarkivet i Kristiansand. Den brukte medlemmer av Agder Historielag fra 20-tallet.

Nederst fra venstre: styremedlem Morten Aslaksen, nestleder Birgit Attestog, styreleder Arna Berg, styremedlem Anne Tone Aanby, vara Lars Petter Østeby og styremedlem Hans Christian Lund. Øverst fra venstre: styremedlemmene Helge Røed og Eilert Skjævestad. Foto: Agder Historielag.​

 

Styret 2018-2019:

Styreleder: Arna Berg, Gardsv. 26, 4540 ÅSERAL

Tlf: 90 50 04 67, e-post: arnaberg@gmail.com

Vara: Helge Wiig, Skidalsheia 18, 4514 MANDAL

Tlf: 38 26 27 60, 97 02 70 75, helwi@online.no

 

Nestleder: Birgit Attestog, 4745 BYGLAND

Tlf. 37 93 56 22/90 63 95 64, e-post: birgit.attestog@setesdal.vgs.no  

Vara: John Seldal, Sørsvannsveien 105, 4824 BJORBEKK

Tlf. 37 09 57 04/97 66 61 93

 

Eilert Skjævestad, Sølvfaksv. 5, 4818 FÆRVIK

Tlf: 37 08 50 80/92 81 94 86, e-post: eilertogruth@gmail.com

Vara: Gunnar Thorstensen, Nedre Skilsø 38, 4818 FÆRVIK

Tlf: 37 08 57 82/91 34 27 76, e-post: gunnarthorstensen5@gmail.com   

 

Helge Røed, Bjørndalsveien 36, 4993 Sundebru​

Mobil: 90 86 80 01​ e-post: helgroee@online.no

Vara: Anne Marie Ågedal, Glåpeveien 108, 4525 Konsmo 

Tlf: 477 57 611, e-post: jenaa@online.no​

 

Morten Aslaksen, Rådyrv. 4, 4700 VENNESLA

Tlf: 95 72 59 27, e-post: mortenaslaksen@msn.com

Vara: Osmund Valand Eikeland, Johnstonsgt. 21, 4514 MANDAL

Tlf. 47 63 88 38, e-post: ovala@icloud.com

 

Kurt Sandman, Ankerv. 28, 4876 GRIMSTAD

Tlf. 91 12 53 13, e-post:  ksandman@private.as

Vara: Lars Petter Østeby, 4770 HØVÅG

Tlf: 47 39 62 37, e-post: lars.petter.østeby@online.no

 

Anne Tone Aanby, Bakken 1, 4865 ÅMLI

Tlf: 975 24 757, e-post: anne.tone.aanby@aama.no

Vara: Torstein Andersen, Åsenveien 14, 4841 ARENDAL

Tlf: 901 86 589, e-post: torstan@online.no
 
 

Hans Christian Lund, Farkrogen 4B, 4480 KVINESDAL

Tlf: 469 45 254, e-post: hcl@vaf.no 

Vara: Ragnhild Høydal, Høydal, 4480 KVINESDAL

Tlf: 90 26 03 73, e-post: ragnhildgaldal@hotmail.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 103033