Velkommen til neste kveldsmøte

 
20 mars klokken 1900, i Arendal gamle rådhus.
 

Karl Ragnar Gjertsen vil holde et foredrag om Havstad Jernstøperi.. 

På Wikipedia kan vi lese følgende om bedriften: 
Havstad Jernstøperi var en bedrift i Arendal, etablert 1854 og ble drevet fram til år 1931. Støperimester Jørgen Johannessen etablerte bedriften, og han kom fra Ulefos Jernværk. Johannesen oppførte både verksted og smie på Havstad, like øst for Arendal. Det var stor etterspørsel etter støpejern til skipsbyggingsvirksomheten i området, og på 1870-tallet måtte bedriften utvide med nytt verksted, støperi og smie. På slutten av 1880-tallet ble det oppført en stor støperibygning. 
Bedriften ble fra 1893 organisert som et aksjeselskap." 

Foto: Karl Ragnar Gjertsen, Aust-Agder museum og arkiv - Kuben

 

 

 

_______________________

Støtt vårt arbeid med lokal historie - bli medlem!

  Kalender