Åfjord historielagHistorielaget Hommelviks vennerYrjar heimbygdslagOppdal historielagSingsås Museum og historielag