Årsmøte 2019
Starter: 21.03.19 19:00 Slutter: 21.03.19 21:00 Sted: Banklokalet
Saksliste:
1 – Valg av møteleder og referent
2 – Årsberetning
3 – Regnskap og kontingentfastsettelse
5 – Valg
6 – Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes leder innen 15. mars 2019.
Kandidater til styreverv er spurt på forhånd, så det er helt trygt å komme!

**
Misjonærbarn, tidligere misjonær og sosialantropolog, Asle Jøssang, forteller om: «Hvor hører hjertet hjemme? Glede og utfordring ved å tilhøre flere steder i verden.»
.
Vi serverer smørbrød, kaker og kaffe.

Årsmeldinger er vedlagt.
Ønsker du regnskapet tilsendt, vennligst be om dette fra torjust@gmail.com

Vel møtt!

Hilsen styret i Tveit Historielag
v/Trygve E. Tønnesen

trygve@fotomiljo.no
Tlf. 950 42 390


Vedlegg: Innkalling

  Kalender På kalenderen  
 
21.03 Årsmøte 2019
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 235902