Velkommen til Agder Historielag

Informasjon om årsmøte i Agder Historielag

Årsmøtet for 2017 vil bli holdt i Bygland 22. april, på Revsnes hotell fra kl. 10.00-15.00.

Det vil være lagt opp til at historielaga kan presentere årbøker og andre skrifter fra kl. 10.00 – 11.00, og i pausen etter lunsj.

Agders Historie vil være til salgs for kr. 100 pr bok/ kr. 50 for medlemmer av Agder Historielag. Bøker kan også bestilles på forhånd og blir da levert til årsmøtet.

Ei mappe med alle dokumenter som vedrører årsmøtet blir delt ut ved ankomst, samtidig med at deltakeravgifta på 200 kr. blir betalt. Denne har vi vært nødt til øke siden invitasjonen sto i EGDE.

Det kan komme mindre endringer i programmet.

Før årsmøtet:
Kl 10.00-11.00: 

Mingling. Lokallaga presenterer seg med bøker og andre publikasjoner

11.00 -11.15:

Velkomsthilsen av styreleder i Landslaget for lokalhistorie Elin Myhre og styreleder i AH Knut Engelskjøn. 

11.20 -12.20:

"Folkemusikk frå Setesdal som verdensarv". 
Om nominasjonen til UNESCOs liste for immateriell kulturarv. 
Konsertføredrag ved Gunnar Stubseid 

12.30 - 13.30: Lunsj

13.40 – 14.00: Kvinesdal historielag og Høvåg Museums- og historielag har ordet.


14.00 – 15.00: Årsmøteforhandlinger.

Sakliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av to personer til å skrive under protokoll.
4. Årsmelding og Strategiplan
5. Regnskapet for 2016 
6. Budsjett for 2017
7. Vedtektsendring
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Informasjon om landsmøtet
11. Eventuelt

Påmelding av delegater eller observatører kan sendes snarest til agder@historielagene.no eller postadressen Agder Historielag, postboks 136, 4662 Kristiansand S.

 
 
Frem innlegg
 
 

  Kalender  
 
Besøkende: 50629