Møte om støtteordning til restaurering og bevaring av private bygg


Eier du et gammelt hus du vil ta vare på eller arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle bygninger? Da kan du ha nytte av å møte opp torsdag 15. september på Kastellet i Mandal. Der kan du få informasjon om hvordan du kan få støtte til restaurering og bevaring av eldre bygg fra Kulturminnefondet.

Fondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Einar Engen fra Norsk kulturminnefond vil presentere støtteordningen og restaureringsprosjekter støttet
av fondet. Han vil også gjennomgå søknadprosessen og bistå med praktisk utfylling av skjema.

Det oppfordres til å ta med bilder og beskrivelser av mulige restaureringsprosjekter.

Arrangør er Vest-Agder-museet, i samarbeid med fylkeskonservatoren i Vest-Agder. De holder jevnlige sammenkomster kalt "Bygningsvernkafé". Arrangementet er åpent for alle.

Tidspunkt: 19.00
Adresse: Kastellgata 12 e


  Kalender  
 
Besøkende: 54541