Historikk

Agder Historielag 100 år (2014)

Å forsøke å oppsummere 90 års lagshistorie over nokre få sider, er rett og slett ei umogleg oppgåve. Iallfall om ein skal yte ein smule rettferdigheit overfor dei mange som har vore engasjert i laget gjennom årtier, og som har lagt ned uhorvelege arbeidstimar av fritida si. For likevel å markere verksemda, vil me trekkje fram nokre glimt frå historikken frå 1914 og fram til i dag. Ein grundigare gjennomgang får vente til eit seinare høve.

  Kalender  
 
Besøkende: 54522