Styret

Styret i Agder Historielag i foredragssalen på Stiftelsen Arkivet (tidligere lesesalen på gamle Statsarkivet i Kristiansand) . Fra venstre: styreleder Knut Engelskjøn, nestleder Arna Berg og styremedlemmene Helge Røed, Johannes Risnes, Morten Aslaksen, Eilert Skjævestad, Birgit Attestog og Kurt Sandman. Foto: Agder Historielag.​

 

Styret 2017-2018:

 

Styreleder: Knut Engelskjøn, Sandnesøyren 47 D, 4812 KONGSHAVN

Tlf. 92 45 44 08, e-post: knutengel@mac.com

 

Vara: Sveinung Lien, Kollåsv. 44, 4900 TVEDESTRAND

Tlf. 37 16 12 63/47 23 65 59, e-post: sveinung@kabeltv.as

 

Nestleder: Arna Berg, Gardsv. 26, 4540 ÅSERAL

Tlf: 90 50 04 67, e-post: arnaberg@gmail.com

 

Vara: Helge Wiig, Skidalsheia 18, 4514 MANDAL

Tlf: 38 26 27 60, 97 02 70 75, helwi@online.no

 

Johannes Risnes, Løvika 57G, 4623 KRISTIANSAND S,

Tlf: 90 95 58 16, e-post: johsrisnes@yahoo.no 

 

Vara: Ragnhild Høydal, Høydal, 4480 KVINESDAL

Tlf: 90 26 03 73, e-post: ragnhildgaldal@hotmail.no 

 

Helge Røed, Bjørndalsveien 36, 4993 Sundebru​

Mobil: 90 86 80 01​ e-post: helgroee@online.no

 

Vara: Anne Marie Ågedal, Ytre Ågedal, 4525 KONSMO

Tlf: 38 28 09 61, e-post: jenaa@online.no​

 

Morten Aslaksen, Rådyrv. 4, 4700 VENNESLA

Tlf: 95 72 59 27, e-post: mortenaslaksen@msn.com

 

Vara: Osmund Valand Eikeland, Johnstonsgt. 21, 4514 MANDAL

Tlf. 47 63 88 38, e-post: ovala@icloud.com

 

Kurt Sandman, Ankerv. 28, 4876 GRIMSTAD

Tlf. 91 12 53 13, e-post:  ksandman@private.as

 

Vara: Lars Petter Østeby, 4770 HØVÅG

Tlf: 47 39 62 37, e-post: lars.petter.østeby@online.no

 

Birgit Attestog, 4745 BYGLAND

Tlf. 37 93 56 22/90 63 95 64, e-post: birgit.attestog@setesdal.vgs.no  

 

Vara: John Seldal, Bjorbekk, 4824 BJORBEKK

Tlf. 37 09 57 04/97 66 61 93

 

Eilert Skjævestad, Sølvfaksv. 5, 4818 FÆRVIK

Tlf: 37 08 50 80/92 81 94 86, e-post: eilertogruth@gmail.com

 

Vara: Gunnar Thorstensen, Nedre Skilsø 38, 4818 FÆRVIK

Tlf: 37 08 57 82/91 34 27 76, e-post: gunnarthorstensen5@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 78899