Bøker

Agders Historie 800-1350                    

(Torbjørn Låg)

Medl.pris      kr  350,-                           
Ikkje-medl.  kr  398,-
 
Agders Historie 1640-1723
(Ingeborg Fløystad)
Medl.pris      kr  350,-
Ikkje-medl.  kr  398,-
 
Agders Historie 1840-1920
(Bjørn Slettan)
Medl.pris      kr  350,-
Ikkje-medl.  kr  398,-
 
Agders Historie 1920-1945
(Kjell-Olav Masdalen)
Medl.pris      kr  350,-
Ikkje-medl.  kr  398,-
   

(Tilbod ved kjøp av 3 band kr. 1000,- for medlemer, full pris for andre)

 

Agder Historielag har førebels gjeve ut 4 av 7 band i serien "Agders Historie". Perioden 1350-1640 er under utarbeiding av Stein Tveite. Agders Historie 1640-1720 er det siste bandet som har kome ut (2007), perioden 1350-1640 er det vanskelig å seie nøyaktig årstal på. Aust Agder Kulturhistoriske Senter (AAks) har teke på seg det omfattande arbeidet å skaffe illustrasjonar.

Det siste året har Dag Hundstad skrive på Agdersoga 1945 til i dag, i tillegg til jubileumsboka. Sistnemnde kjem ut like før sommaren 2015. Agdersoga tek lenger tid, her kan me ikkje tidfeste noko enno.

I 2008 har me gjeve ut boka "Soger og segner, viser og vers", folkeminne samla inn av Jon Løyland og redigert av Leonhard B. Hansen. Pris kr. 175,-. Boka er ei flott julegåve med sine 190 sider og har framlegg til tekst på ølbollar og historier om så ymse.

Tinging av bøker gjer du til:
Agder Historielag, Postboks 136, 4662 Kristiansand, eller e-post: agder@historielagene.no .

  Kalender Mer informasjon  
 
Årsskrift for Agder Historielag
Bøker
Egde på nettet
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 54528