Migrasjonshistorie i sentrum for Agderseminaret 2016


13.- 14. oktober arrangeres Agderseminaret 2016. Hovedtema i år er migrasjonshistorie. Der vil det holdes ti foredrag som tar opp hvordan utvandring og innvandring har formet både Norge og samfunn i Nord-Amerika og Europa fra 1800-tallet frem til i dag.

Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser og innenfor sitt eget land. Mennesker flykter fra opprør og krig. Men mange bryter også opp fra sitt hjemsted og flytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre liv. I dag opplever vi at flere enn noen gang står ved våre grenser og vil inn. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn.

På Agderseminaret 2016 vil det trekkes noen lange linjer gjennom de siste århundrenes migrasjonshistorie.
Seminarets første dag er viet utvandringen, mens siste dag fokuserer sterkere på dagens situasjon med stor innvandring og et flerkulturelt Norge. Den internasjonale situasjonen, før og nå,danner rammen rundt de ti foredragene.

Agderseminaret vil skje på Universitetet i Agder, Campus Gimlemoen i Kristiansand.

De arrangementsansvarlige institusjonene for Agderseminaret 2016 er: Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder, Statsarkivet i Kristiansand og Aust-Agder museum og arkiv.

Program og mer informasjon: http://www.uia.no/arrangementer/agderseminaret-2016-paa-vandring-og-paa-flukt-migrasjon-i-et-historisk-perspektiv

Påmelding: https://eras.uia.no/reg.php?id=208


  Kalender  
 
Besøkende: 264536