Utstilling om krakket i Arendal


På kuben i Arendal kan du fra 19. november lære mye om hva var årsakene til og konsekvensene av Krakket i Arendal i 1886. I utstillingen tas det i bruk tegneserier og film for å kaste lys over denne dramatiske hendelsen i Arendals historie.

19. november åpner Kuben i Arendal utstillingen «Krakket i Arendal i 1886 - en fortiet historie». Dette vil bli en av Kubens store permanente utstillinger, og er deres hovedsatsing i 2016.

Hovedtema for utstillingen krakket som i 1886 rammet Arendal som lyn fra klar himmel. Banker, bedrifter og rederier gikk da konkurs på løpende bånd og byborgere, sjøfolk og bønder mistet pengene sine. Innsamlingsaksjoner og nødsarbeid ble satt i gang, flere utvandret til Amerika, og Det norske arbeiderparti ble dannet. Krakket ble en katastrofe for både byen og distriktet rundt. I ettertid skulle det ikke snakkes om dette i den tidligere så rike byen.

I utstillingen rettes det fokus mot følgende spørsmålene: Hvordan kunne dette skje? Var det feilinvesteringer i seilskip som var årsaken til krakket? Eller lå årsaken i vekselrytteri, svindel og forfalskninger?

Utstillingen Kuben er en visuell opplevelsesutstilling som skal gjenskape noe av miljøet i Arendal i 1880-årene. Men Krakket i Arendal blir også knyttet opp til nåtiden, gjennom blant annet en filmvisning der Professor Erik Reinert forteller om kapitalismens sykluser, og ulike årsaker til at økonomiske kriser oppstår.


For mer informasjon om utstillingen, se http://www.kubenarendal.no/opplev-paa-kuben/utstillinger/krakket-i-arendal-1886/


  Kalender  
 
Besøkende: 264530