Utstilling og bok om fattigdommens historie


Vest-Agder-museet har i ett år samlet inn dokumentasjon om fattigdom på Agder, i både nåtid og fortid. Resultatet har blitt en vandreutstilling, en bok og et formidlingsopplegg for skoleelever.

Vest-Agder-museet lanserer nå et formidlingsprosjekt på flere plattformer, som omhandler et svært tabubelagt tema: fattigdom.

Som del av prosjektet har det blitt gjennomført 13 intervjuer med mennesker som er berørt av fattigdom, og som har henvendt seg til museet. Parallelt med innsamlingen av dokumentasjon har både museet og eksterne forskere arbeidet med arkivmateriale som forteller noe om fattigvesenets utvikling og levekår for fattige før i tiden. Dokumentasjon om fattigdom i både nåtid og fortid har deretter blitt koblet sammen med tanke på formidling i ulike kanaler.

Resultatet har blitt vandreutstilling, «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet», som publikum kan besøke i Tresse i Kristiansand 10. november- 15. desember.

Vest-Agder-museet har også utgitt en bok om fattigdommens historie med tittelen «… at maatte erholde en liden Hjelp». Fattige og fattigvesenet på Agder fra 1786 til 1920.

Det utarbeides også et formidlingsopplegg, som vil tas i bruk når utstillingen blir presentert for skoleelever i Den kulturelle skolesekken i 2017.

Åpningstider
Utstillingen er ubetjent og gratis tilgjengelig, på følgende steder:

– Tresse, Kristiansand: 10. november – 15. desember 2016
– Kongsgård, Kristiansand: 16. januar – 26. februar 2017
– Andorsengården, Mandal: 3. mars – 30. april 2017
– Nordberg fort, Lista: 7. mai – 8. oktober 2017
– Flekkefjord: 15. oktober – 5. desember 2017

Temakvelder
Det vil arrangeres fire temakvelder knyttet til ulike aspekter ved temaet fattigdom: I november og januar i Kristiansand, i mars i Mandal og i juni på Lista. Informasjon legges ut fortløpende på nettsiden til Vest-Agder-museet http://www.vestagdermuseet.no/forsiden/fattigdom/


  Kalender  
 
Besøkende: 265016