Tyske propagandafilmer vises på ny


I perioden 1939-1945 forsøkte Det tredje riket å erobre verden ikke bare gjennom militære triumfer, men også gjennom kino som massemedium. Stiftelsen Arkivet arrangerer 24.-25. november et seminar hvor propagandafilmer skal vises på Aladdin Kino. Tre av dem vises for første gang siden de ble vist på kinoen under 2. verdenskrig. Men denne gangen blir de gjenstand for kritisk analyse.

Hvordan reagerte kinopublikum og kinoeiere på propaganda de ble påpresset av den tyske okkupasjonsmakten? Hvilke strategier og former for motstand eller samarbeid oppsto? Og hva har dette å fortelle oss i dag?

Dette er spørsmål som vil bli tatt opp på det internasjonale kinohistoriske seminaret "Cinema, War and Democratic Agency" som arrangeres på Stiftelsen Arkivet 24.-25. november.
Der vil historikere og film- og medievitere fra seks forskjellige land presentere ny forskning om hva som egentlig foregikk på kinoene i Europa under andre verdenskrig. Søkelyset vil særlig rettes mot hvordan kinoene fungerte som en arena der nazistisk propaganda møtte kino som demokratisk samfunnsinstitusjon, med vekt på overføringsverdien til antidemokratiske utfordringer som medier og institusjoner i dagens Europa står overfor.

Seminaret er et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet og Cinemateket i Kristiansand og er støttet av Norsk filminstitutt, Fritt Ord og Kristiansand kommune.

Seminaret vil også rette fokus på filmhistorie med lokalhistoriske forgreninger. Under 2. verdenskrig ble det nemlig vist propandafilmer også i Kristiansand. Og under seminaret vil tre filmer som ble vist under krigen på Aladdin Kino i Kristiansand, igjen vises for publikum. Men denne gangen vil de bli gjenstand for kritisk analyse.

På Aladdin er det valgt ut tre filmer som vil bli vist for første gang siden 2. verdenskrig. Den ene er NS-filmen «Unge Viljer» (1943), av propaganda-regissøren Walter Fyrst. Publikum kan også få med seg filmen «Titanic» (1943), hvor den norske skuespillerinnen Heiberg (1976-1907) er med i en støtterolle. Dette var i sin tid en prestisjefull film igangsatt av Joseph Goebbels propagandaministerium. Den tredje filmen som vises på Aladdin, «Münchhausen» (1943), er en munter komedie som representerer den mest vanlige varianten av krigsfilmer i det tredje riket.

Seminaret er åpent for alle. Deltakeravgiften på 550 NOK inkluderer lunsj to dager samt kinobilletter til tre filmer som vises på Cinemateket i Kristiansand som en del av programmet. Påmelding innen fredag 18. november.

For mer informasjon om seminaret, se nettsiden:
http://www.stiftelsen-arkivet.no/cinema-war-and-democratic-agency-exhibition-moviegoing-and-everyday-resistance-1939-1945


  Kalender  
 
Besøkende: 264531