Kurs om minnesamling gjennom videointervjuer


11. og 12. januar arrangeres kurset «Minnesamling med video» i regi av Memoar – norsk organisasjon for muntleg historie. Kurset er for alle som har ønsker å formidle muntlig historie gjennom videointervjuer.

Kurssted er Vest-Agder-museets aktivitetsbygg i Odderøya museumshavn (Nodeviga, Kristiansand).

Målgruppen for kurset er museumsansatte, historielagsmedlemmer og andre profesjonelle eller frivillige som arbeider med lokal-, kultur- eller allmenn historie.

Fredag 11.1 varer kurset fra kl 09-16. På kvelden og lørdag 12.1 skal det jobbes praktisk med intervjuopptak, og deltakerne på kurset er velkomne til å være med på dette.

Mer informasjon om kurset og lenker for påmelding får du på Vest-Agder-museets nettsider: https://www.vestagdermuseet.no/kurs-i-minneinnsamling-muntlig-historie/?t=1547283600

Det er også lagt informasjon på memoar.no: http://krafttak.memoar.no/agder  Kalender  
 
Besøkende: 269242