BØKER

Bøker - Agder Historielag

 

BOKSERIEN AGDERS HISTORIE

Agders Historie 800-1350                    

(Torbjørn Låg)

Pris kr. 250/150 kr.

+ porto

 
Agders Historie 1641-1723
(Ingeborg Fløystad)

Pris kr. 250/150 kr.

+ porto

 
Agders Historie 1840-1920
(Bjørn Slettan)


Pris kr. 250/150 kr.

+ porto

 
Agders Historie 1920-1945
(Kjell-Olav Masdalen)

UTSOLGT

 

BN: Minstepris som er oppført gjelder 

lokallag/abonnenter i Agder Historielag 

PAKKETILBUD:

3 bøker kr. 600/300 kr.

+ frakt

 

Agder Historielag har til nå gitt ut 4 av 7 bøker av bokserien "Agders Historie". Agders Historie 1641-1723 er den siste boken som har blitt utgitt (2007).​

To nye bøker er i ferd med å bli skrevet. Den ene omhandler perioden 1350-1640, hvor forfatteren er historikeren Stein Tveite. Det er også en annen bok på vei, av historikeren Dag Hundstad. Den er rettet mot samtidshistorie, som er tidsrommet fra 1945 fram til i dag.

Foruten bokserien Agders Historie har vi også gitt ut andre bøker som belyser bestemte utsnitt av lokal- og regionalhistorie i Agder. I 2015 ga vi ut Agder historielag 1914-2014 : en lokalhistorisk reise, en jubileumsbok om historien til Agder Historielag, av Dag Hundstad.

I 2013 ble Kvinner på barrikadene: stemmerettsjubileet på Agder​​ utgitt, en bok om kvinne- og likestillingshistorie på Agder. Boka kan lastes ned gratis på nett ved å trykke her

I 2008 ga vi ut boka Soger og segner, viser og vers. Den innholder folkeminner samlet inn av Jon Løyland og redigert av Leonhard B. Hansen. 

De tre sistnevnte bøkene kan hver kjøpes i papirutgave for kr. 250/150 + porto

Bestilling av bøker kan sendes til:
Agder Historielag, Postboks 136, 4662 Kristiansand, eller e-post: agder@historielagene.no 

 

Agder Historielag har ellers i årenes løp utgitt flere bøker som inneholder lokalhistoriske data om manntall, eiendoms- og rettslige forhold. I denne kategorien er: 

- Tingbøker fra  Lista, Mandal og Kristiansand

- Odelsmantallet fra len i Agder fra 1624. 

Vi har også gitt ut en bok om stortingsmannen Ole Fuglestvedt (1843-1902)

De sistnevnte utgivelsene har vi svært få eksemplarer igjen av, derfor er de ikke lenger til salgs.

 

 

  Kalender Mer informasjon  
 
DVD - STURLA ERTZEID
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 265001