Redaksjonskomité - Agders Historie

Bokserien Agders Historie blir fagfellevurdert av en redaksjonskomité. I dag består komiteen av følgende medlemmer: Olav Arild Abrahamsen, Berit Eide Johnsen, Andreas Hompland, Gustav Grunde Sætra og Harald Rinde.

Kontaktperson for redaksjonskomiteen er Berit Eide Johnsen, professor i historie ved Universitetet i Agder. E-post: berit.e.johnsen@uia.no, mobiltelefon: 900 12 289.

Forfattere av kommende bøker:

Agders Historie 1945-2020: Dag Hundstad, førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Volda.

Agders Historie 1350-1640: Stein Tveite, professor emeritus i økonomisk historie ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

  Kalender  
 
Besøkende: 264528