Styret

Styret i Agder Historielag 2018-2019 i foredragssalen på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (tidligere Stiftelsen Arkivet). I taket er det montert et kart over tidligere herreder og bykommuner i Aust- og Vest-Agder som har vært der hele tiden siden det var lesesal på gamle Statsarkivet i Kristiansand. Den brukte medlemmer av Agder Historielag fra 20-tallet.

Nederst fra venstre: styremedlem Morten Aslaksen, nestleder Birgit Attestog, styreleder Arna Berg, styremedlem Anne Tone Aanby, vara Lars Petter Østeby og styremedlem Hans Christian Lund. Øverst fra venstre: styremedlemmene Helge Røed og Eilert Skjævestad. Foto: Agder Historielag.​

 

Styret 2021-2022:

 

Styreleder: Birgit Attestog, 4745 BYGLAND

Tlf. 37 93 56 22/90 63 95 64, e-post: birgit.attestog@outlook.com

Vara: Torgeir MoseidVassendgate 6, 4741 Byglandsfjord

Tlf. 4680 5777, e-post: brattseid2@hotmail.com

 

 

Nestleder: Arna Berg, Gardsv. 26, 4540 ÅSERAL

Tlf: 90 50 04 67, e-post: arnaberg@gmail.com

Vara: Kåre KvåleGletnesveien 203, 4595 Tingvatn

Tlf. 411 07 857

 

Judith Cathrine Horrisland, ØVREBØ

Tlf 47393817, e-post: chorrisl@yahoo.no

Vara: Osmund Valand Eikeland, Johnstons gate 21, 4514 MANDAL

Tlf. 476 38 838, e-post: ovala@icloud.com

 

Lars Petter Østeby, 4770 HØVÅG

Tlf: 47 39 62 37, e-post: lars.p@online.no

Vara: Per-Kristian Finstad, Skippergada 15, 4870 FEVIK

Tlf 907 31 993, per-kf@online.no

 

Dag Magne Johannessen, Odinsvei 13, 4846 ARENDAL

Tlf: 37022852 /95164915, e-post: d-magjoh@online.no

Vara: Åse Synnøve Trondal, Klinkeleveien 9, 4815 SALTRØD

Tlf: 97528450, e-post: aasetr@gmail.com

 

Per Christian Giving, Fjellgata 7, 4950 RISØR

Tlf: 92636420 e-post: giving@live.no

Vara: Harald Søren Storaker​, Broneskogen 1, 4586 Korshamn

Tlf: 418 08 479, e-post: hasto@online.no

  

Anne Tone Aanby, Bakken 1, 4865 ÅMLI

Tlf: 975 24 757, e-post: at.aanby@online.no

Vara: Torstein Andersen, Åsenveien 14, 4841 ARENDAL

Tlf: 901 86 589, e-post: torstan@online.no

 

  Olav Flottorp, Ytre Flottorp 10, 4529 BYREMO

  Tlf.  928 63 087, e-post: olavflot@hotmail.com

  Vara: Kjell Ove Sætren, Støperiveien 5, 4517 MANDAL

  Tlf. 476 60 409, e-post: ksaetren@online.no

 

  Kalender  
 
Besøkende: 264547