Lokalhistorisk dag på biblioteket


Den plassen vi i dag kjenner som Torvet hette tidligere den indre poll. Hvordan ble torvet til, og hvordan er plassen blitt brukt fram til våre dager? Dette var temaet for Arendal biblioteks lokahistoriske dag.

Arendal historielag var sterkt representert på lokalhistorisk dag på Arendal bibliotek lørdag 20. april. Sammen med andre historielag fra lokalområdet bidro vi til skape en hyggelig å lærerik dag for alle som hadde funnet veien til biblioteket på en solfin lørdag.

Scenerommet var fylt til randen da Asbjørn Ribe fra Arendal Historielag holdt et bildekåseri og fortalte om torvets historie fra midten av 1860-tallet og hundre år fram i tid.


  Kalender