FRIERGANGEN – FRA MANGFOLDIG TREHUSBEBYGGELSE TIL BYREGULERING

Onsdag 12. oktober hadde Arendal historielag møte i Arendal rådhus (Jurysalen). Konservator Hilde L. Austarheim kalte sitt foredrag «Friergangen – fra mangfoldig trehusbebyggelse til byregulering».

Med flotte bilder viste hun hvordan denne gaten har endret seg fra å være et smalt smug av et gjenfylt sund/kanal fra ca. 1680 -  til dagens gate. Friergangen utviklet seg langsomt fra bebyggelsen rundt sundet, til oppfylling langs kanalen og til anlegg av gate. Hus, uthus og brygger er blitt bygd og revet igjen, og hager anlagt og senere bebygd.  

Hvorfor navnet Friergangen? Opphavet til navnet skal være at de unge guttene, som gikk på frierføtter til døtrene i de fine familiene ute i Rådhusgaten, måtte passere det smale smuget i sør, mot dagens Teaterplassen.

I dag er det bare to hus helt sørøst i Friergangen som er bevart, Friergangen 5 mot Teaterplassen og nabohuset i nord, den søndre del av den gamle sjøboden. Det er viktig at en sørger for historisk dybde i bymiljøet.  Hvis det ikke står igjen markører av gamle hus eller elementer av tidlig bebyggelse, blir det vanskelig å se for seg hvordan det så ut tidligere. Det er også viktig å bevare uthus, trapper og hager, som gir ekstra kvalitet i bybildet. Ofte er bare et gammelt hovedhus bevart med asfalt rundt på alle kanter.

 


Vandretur på Songe og og Birkenlund

"Byvandring" på Songe

Foredrag om Torgets historie

Torgdag 2018

  Kalender