Nicolai Henrich Jæger (1780–1846) – byfogd i Arendal, ordbok-pioner, dikter og naturhistorisk entusiast

 

Arendal historielag hadde møte 25. januar i Jurysalen på Arendal gamle rådhus.  Professor emeritus, John Ole Askedal, tok for seg Nicolai Henrich Jæger, en aktiv samfunnsborger, en pliktoppfyllende embetsmann, norsk patriot og en skattet leilighetsdikter.

Jæger var født i Sjælland i Danmark og kom som foreldreløs til byfogd Berg og hans familie i Arendal i 1794. I 1803 avlegger han en juridisk eksamen i København. I 1810 gifter han seg med byfogdens datter, og i 1816 etterfølger han sin svigerfar som byfogd og politimester i Arendal. Jæger var meget språkmektig. Han behersket engelsk, tysk, fransk og nederlandsk, og gjorde seg særlig bemerket som forfatter av en nederlandsk–dansk-norsk og en dansk-norsk–nederlandsk ordbok (hhv. 1826 og 1831), samt en nederlandsk grammatikk med en nederlandsk lesebok i samme bind (1835). I 1825 publiserte han dessuten en naturhistorisk avhandling om jordmagnetisme og klimaforandringer. Den baserte seg på omfattende lesning, men dens teser var ikke var holdbare og ble forkastet i samtiden.

I anledning den landsomfattende feiring av at Norge fikk sitt første universitet 1811, skrev han Sang og Cantate, som ble fremført under feiringen i Arendal. Endelig utgav han Norge: En poetisk Efterligning, en gjendiktning av Charlotte Wardles dikt Norway: A Poem. Den tospråklige utgaven ble utgitt i London og Christiania 1814 og er tilegnet kong Christian Frederik. Jæger var aktivt med i Arendals Dramatiske Selskab fra stiftelsen 1810 og opptrådte ofte som skuespiller.

Til tross for sin danske opprinnelse ble Jæger en norskfølende nordmann. Det ser man tydelig i dikt og gjendiktning i anledning særnorske begivenheter. Som byfogd og politimester i byen,  fikk han en gang et vink fra høyere hold om å hindre feiringen av 17. mai, fordi kong Karl Johan mislikte denne norske manifestasjon. Jæger reagerte ikke på henvendelsen og lot feiringen av nasjonaldagen gå sin gang.

 


Vandretur på Songe og og Birkenlund

"Byvandring" på Songe

Foredrag om Torgets historie

Torgdag 2018

  Kalender