Protokoller

Publikasjoner - Protokoller og årsmeldinger
Protokoll fra Årsmøte 19. februar 2019
Protokoll2019.pdf
Årsmelding 2017
Årsberetning 2017.pdf
Protokoll fra årsmøte 2018
Protokollen inneholder årsmelding med regnskap for året 2017
Protokoll_aarsmøte_2018.pdf

Publikasjoner - Sånn var det
"Sånn var det" nr. 24 - 2018
Hilde L. Austarheim: Et lite hus i Håvet Aksel Ongre: Sjømannsskoler i Arendal med hovedvekt på tiden fra 1849 til 2005 Elisabeth Tallaksen Rafste: Boksamlingen ved Arendal søndagsskole for voksne menn Ragnvald Lien: Ragnvald Iversen (1882-1960) - skolemann og forsker i Arendal Osmund Fiskaa: Alltid beredt! Speiderhistorie og speiderminner Odd Vaagland: Saga i våre hjerter. En nostalgisk vandring gjennom bilders lyst Eirik Sørsdal: FORUM på Sløyden og festivaler i Arendal Karl Ragnar Gjertsen: Havstad jernstøberi. En bedrift i støpejernets tidsalder Thom Eilsert Thorstensen: Barbu før og nå Gunnar Molden: En lørdagskveld på byen Johan Anton Wikander: Kulturminner ved Langsævannet, Del 2 Jan Gundersen: Vestlandske Hovedvei Bjørn Dale og Asbjørn Ribe: Skolebilder Ingen automatisk alternativ tekst tilgjengelig.
"Sånn var det" nr. 23 - 2017
Malmbryggen i Arendal og Arendals Dampbageri: Hilde Austarheim og Nils Voje Johansen Den verdslige søndagsskolen: Elisabeth Tallaksen Rafste Samholdsbevegelsen i arendalsområdet: Harald Flodda Arendalskrakket som tragedie og romanse: Sveinung Boye Kristi og Tobias: Bjørn Dale Krigen før krigen: Knut Flovik Thoresen Oppvekst på Høgedal gård: Turid Hørsdal Gerda Øias kiosk: Vidar Aas Kulturminner ved Langsævannet, Del 1: Johan Anton Wikander Minner fra og refleksjoner omkring russeturen 1961: Jan Ole Askedal Morten Dedekams «friår» i London 1811-12: Gunnar Molden En reise fra England til Norge vinteren 1863: Kjell Knudsen Gartner i Lassens hage: Christian Pedersen Granes skiskole 1952: Jan Gundersen Nedover Tromøysund i gamle dager, Del 3: Olav W. Christiansen Skolebilder Barbu før og nå: Thom Eilert Thorstensen Forfatteromtale Årsmelding
"Sånn var det" nr. 22 - 2016
Vandring langs Arendals Bygrense: Jan Gundersen Kloppene – gamle hus og veier: Hilde L. Austarheim Kiddelsbugt, Sanden og Sam Eydes Plass: Jan Fredrik Gundersen Kulturformidleren: Roar Skolmen Skreddermesteren som ville sy klær til Knut Hamsun: Johan Anton Wikander Fotografer i Arendal – Del 2: Thom Eilert Thorstensen Nytt om Peder Jacobsen Brinch, Arendals første sogneprest: Nils Voje Johansen Bendiksklev var bratt - - : Harald Ribe Stoheia: Jan Gundersen 140 år med båter til Merdø og Hove: Olav W. Christiansen Steinsås, oppvekst på veien til velstandssamfunnet: Stein Gauslaa Byens skole 1948 – 1949 klasse 1a: Johan Anton Wikander Klassebilder Stina skole og Byens skole: Bjørn Dale
"Sånn var det" nr. 21 - 2015
Arendal Historielag: Minneord Øyvind Rosenvinge. Arendal Historielag: Minneord Ebben Johansson. Hilde L. Austerheim: Når de gamle hus må vike - Friergangen på Tyholmen. Olav W.S. Christiansen: Skilsøfergen og litt mer. Thor-Erik Thoresen: "Dufter fra en fjern fortid". Gunnar Molden: Ingeniørkaptein Carl B. Roosen - en Bonaparte fra Arendal. Thom Eilert Thorstensen: Fotografer i Arendal. Jan Gundersen: Blødekjær/Håveheia - Krigsanlegg. Finn Wagle: Wagle-slekten i Arendal. Dag Magne Gausdal Johannessen: Da kirkegårdenkom innenfor bygrensen igjen. Roar Skolmen: Regina Maris og John Aage. Jan Fredrik Gundersen: Landskirennet i Arendal 1897.Johan Anton Wikander: Dagliglivet på Langsæodden i 1940-årene. Harald Olsen: Kappelanens skjemtevise. Bjørn Dale: Klassebilder - Byens skole Arendal 1951-52.
"Sånn var det" nr. 20 - 2014
Ellen Ledaal Gjertsen: 1814 - de store hendelsens år. Gunnar Molden: En radikaler fra Arendal. Eidvollrepresentant Alexander Møller. Eilert Skjævestad: Oppvekst i Barbu på 1950-tallet. Jan Gundersen: Østkantløypa. Harald Olsen: Da Fanden spilte kort på Kloppene. Johan Anton Wikander: Tilbake til Langsæ 1959. Roar Skolmen: Langsæ historie og minner. Thom Eilert Thorstensen: Forhyringsagent Christian Speilberg. Hilde L. Austerheim: Sjømannsprestens album og prestefruens beretning. Knut Flovik Thorsen: Arendal og verdenskrigen 1914-1918. Mauritz Sundt Mortensen: Vi kalte ham masten - men hvem var John Krøger? Terje Bodin Larsen: Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. Jan Fredrik Gundersen: Celluloid-dukkene fra Arendal. Øyvind Rosenvinge: Nytt blikk på Agderkysten på 1500-tallet. Bjørn Dale: Arendal offentlige høgre almenskole (klassebilder 1955).
"Sånn var det" nr. 19 - 2013
Roar Skolmen: Arendals tredje 125 år (1888-2013). Terje Bodin Larsen: Konsulatvesenets historie i Arendal. Jan Fredrik Gundersen: Gamle aksjebrev fra Arendal. Johan Anton Wikander: Oppbrudd fra Langsæodden til Grimstad 1948. Christian Jensen: Aktiviteter jeg husker fra barneårene på Høyveien (1939-46). Ingeborg Fløystad: Trekk fra Barbu gårds historie i eldre tid. Jan Gundersen: Boligbygging på 1950-tallet. Hilde L. Austerheim: "Ut å søke tjeneste" Janna Sørensens Dagbøker 1886-1903. Thom Eilert Thorstensen: HAVBLIKK - Alderhjem og Legesenter. Harald Olsen: De frittgående predikanter. Et kirkehistorisk møte i Arendal i 1878.
"Sånn var det" nr. 18 - 2012
Olav Rune Ekeland Bastrup: Scener med Jens Munck. Thom Eilert Thorstensen: Speilbergs stiftelse. Hilde L. Austarheim: Job Frich og slaget i Lyngør. Roar Skolmen: Sånn var det - eller: Sånn kunne det ha vært.Johan Anton Wikander: På bytur i 1940-årene. Harald Lock Møller: En førstereisgutt fra Kittelsbukt. Arendal Historielag: Klassebilder. Terje Bodin Larsen: Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. Øyvind Rosenvinge: Arendals befolkning på 1800-tallet. Øyvind Rosenvinge: Norges første sjekte i plast. Bjørn Dale: Malerier fra Songekilen, Kåre Tveit. Bjørn Dale: Bytteannonser i Agderposten.
"Sånn var det" nr. 17 - 2011
Nils Voje Johansen: Arendal, Hansteen og det nye universitetet. Øyvind Rosenvinge: Arbeidere i Dauholla ca 1930. Harald Ribe: Da jeg kunne fly. Roar Skolmen: Barnetro i Vestregate. Johan Anton Wikander: Guttedager på Langsæodden i 1940-årene. Bjørn Dale: Songe - noe gammelt og litt nytt. Magne Risda:l En tur i Songeskogen. Arendal Historielag: Klassebilder. Jan Gundersen: Løvold - en gammel grend i Arendal. Gunnar Molden: En brasiliansk Terje Vigen fra Barbu. Øyvind Rosenvinge: Bilder fra 1945. Jon Fløystad: Kittel Moklef - Arendals møbelkunstner. Dag Magne Johannessen: Kanalplassen. Øyvind Rosenvinge: Befolkningsutviklingen i Arendals-området.
"Sånn var det" nr. 16 - 2010
Øyvind Rosenvinge: Arendal Historielag 25 år. Olav Uldal: Navnevalg til besvær. Karl Ragnar Gjertsen: Barbu skole - en lokaliseringsdebatt. Jan P. Larsen: Øst for Fluet. Ragnhild Bekkvik: Henrik Ibsens faster Ploug. Harald Olsen: Skipsprestens beretninger. Johan Anton Wikande:r Krigsminner fra Langsæodden. Roar Skolmen: Vi var ikke helter. Lilleba Knudsen: Fra N.B. Herlofsons memoarer. Jan Vatne: Arendals Bryggeri 1839-1939. Dag Magne Johannessen: Løst og fast om Kittelsbukt. Harald Ribe: Det var da det, og det er ikke nå. Øyvind Rosenvinge: Egon Schmtiser.
Ekstern lenke
"Sånn var det" nr. 15 - 2009
Kjell J. Bråstad: Svenskeinnvandring til Arendalsdistriktet. Dag Magne Johannessen og Øyvind Rosenvinge: Om grensesteinene fra 1901/1902. Kjell Bugge: Stinte-dammens historie. Jan Gundersen: Håvet - Håveheia. Alf Martin Sandberg: Min olderfars barndomsminner fra Arendal datert 1856. Gunnar Molden: "der sidder en liden Mand" - Jakob Aall som velgjører og Arendalsvenn. Arendal Historielag: Klassebilder. Dag Magne Johannessen: 1880-trappen. Nils Voje Johansen: Tyroler-Nils. Jan Fredrik Gundersen: Carma og andre kiosker på Torvet. Øyvind Rosenvinge: Egon Schmiisers skissebøker. Harald Flodda: Spidskula. Ragnhild Bekkvik: Madam Rosenberg/Billenberg/Egelin. Dag Magne Johannessen: Hvem var de første metodistene i Arendal? Roar Skolmen: Løkkefotballen i Arendal.
"Sånn var det" nr. 14 - 2008
Ragnhild Bekkvik: Barbugård søndre bruk. Fra Sven Oftedals hefter om Barbu. Roar Skolmen: Et lite album. Roar Skolmen: Danseglede og frihetstrang. Dag Magne Johannessen: Sånn var det/sånn er det! Nils Voie Johansen: Fredrik 4. besøker Arendal i 1704. Lilleba Knudsen: Fra N.B. Herlofsons memorarer. Dag Magne Johannessen: Sørlandsforlaget. Ragnhild Bekkvik: Kaia Bruland-Nilssen. Arendal Historielag: Klassebilder. Nils Voje Johansen: Tråden som knyttet verden sammen. Øyvind Rosenvinge: Vannveier i Arendalsområdet. Øyvind Rosenvinge: Vippa. Karl Ragnar Gjertsen: Gutten med blå øyne og blondt hår. Jan Fredrik Gundersen: Torvet i Arendal. Nils P. Vigerstøl: 100 år siden Arendal fikk jernbane.
"Sånn var det" nr. 13 - 2007
Dag Magne Johannesen: Om grenser og grensereguleringer i Arendals-distriktet. Karl Ragnar Gjertsen: Barbu - egen kommune fra 1878 til 1902. Harald Olsen: Fra Kirkefjell til Tao Fong San.Karl Ludvig Reichelt og barndomsbyen Arendal. Øyvind Rosenvinge: Trygve Thorsen, billedhuggeren fra Barbu. Torbjørn Kristensen: Thomas Heimdal. Skaperen av betegnelsen "Kjæmpestaden". Nils Voje Johansen: Da Henrik Wergeland ble invitert til Store Torungen. Dag Magne Johannessen: Det glemte Jubileum. Arendal postkontor 300 år. Roar Skolmen: Fra Comediehus til funkissal - en liten saga om teaterliv, kjærlighet og kinodrift i Arendal. Bengt Sørensen: Lærer og bestyrer ved Torbjørnsbo skole. Ivar Andersen Bø (1832-1916). Arendal Historielag: Gamle klassebilder. Peter Arnt Halvorsen: Skolehistorie i Arendal. Lilleba Knudsen: Fra N.B. Herlofsons memorarer. Kjell-Olav Masdalen: Aust-Agder kulturhistoriske senter. Oppgaver i et moderne samfunn. Jan Fredrik Gundersen: Postkortvandring rundt Langsæ. Dag Magne Johannessen: Helgen da Arendal stoppet opp.
"Sånn var det" nr. 12 - 2006
Arendal Historielag: Minneord, Astrid Høvik. Dag Magne Johannessen: Vår nye logo. Jan Fredrik Gundersen: Kongebesøket i Arendal 29. juni 1906. Roar Skolmen: Norges første sydhavsfarer kom fra Arendal. Stein L. Meyer: Pengesterke givere fra Arendals-distriktet i 1811. Dag Magne Johannessen: Magnus Gausdal - En glemt sørlandsforfatter. Harald Olsen: Salmediktning i Arendal 300 år. Øivind Ødegård: Hvor bodde presten i Arendal? Reidar Jahn Halvorsen: Blødekjær, min barndoms dal. Øyvind Rosenvinge: Idyll eller kloakkpøl. Øyvind Rosenvinge: Veger til Arendal. Ellinor Lundberg: Øvre Barbu, Barbugården (nordre bruk). Fra Sven Oftedals samlinger. Roar Skolmen: Mimretale til 50-års jubileet. Arendal Historielag: Gamle klassebilder.
"Sånn var det" nr. 11 - 2005
Jon Lindset: Unionsoppløsningen i 1905. Roar Skolmen: Barndommens hotell. Astrid Høvik: Gleder i Austheiene - AOT`s hytter. Dag Magne Johannessen: Om samboerskap og forbudt kjærlighet for 150 år siden. Kjell Bugge: Høyveien i 1920-30-årene. Astrid Høvik: Arendalskunstneren Birger Mar. Astrid Høvik: Reise til Telemarken og Arendal -"Breve til min Moder" Bernhard Dunker - sommeren 1852. Astrid Høvik: Guldsmed Knud Steinbloch Raaum. Arendal Historielag: Gamle klassebilder. Jon LIndset: Arendal videregående skole feirar dei 200 år. Gunnar Molden: Brasilianeren dÀndrada på besøk ved Arendalsgruvene. Arendal Historielag: Bildekavalkade. Arendal Historielag: Juletradisjoner.
"Sånn var det" nr. 10 - 2004
Arendal Historielag: Minneord om Gunleif Myhren. Gunleif Myhren: Sophie Augusta Bonnevie, amtmannens datter som ble lyriker og salmedikter.Halvard Myhren: En kirke ble født. Ludvig Andersen Kittelsbukt slik jeg husker den. Arendal Historielag: Foto, gjennfylling av Kittelsbukt sist på 1940-tallet. Stein O. Narvesen: "E kjenne på lokta at du e fra bokta". Øyvind Rosenvinge: Ændalsk skrivekløe. Arild Stubhaug: Schwach og Arendal. Ingrid Ahnger: Den gang det var piger til. Elsa Wendel: Minner fra ArendalRådhus. Stein L. Meyer: Grafikeren J. W. Edy og Arendal. Lilleba Knudsen: Turene i vår barndom. Arendal Historielag: Foto 1940-45. Johan Anton Wikander: Losutkikken på Merdø. Arendal Historielag: Klassebilder. Olav R. Ekeland Bastrup: Tater og Fant. Astrid Høvik: Foreningen Lofoten i Arendal.
"Sånn var det" nr. 9 - 2003
Ulrik Kirkedam: Historien om guttedager i Fjellgata i 1950-åra. Astrid Høvik: Feiermester Fossen forteller. Arendal Historielag: Enskrekkelig historie fra Blødekjær. Johnny Haugen: Flyslipp-operasjoner på Agder 1940-45. Arendal Historielag: Billedkavalkade. Stein I Meyer: Blyantskisser fra Arendalsområdet. Arendal Historielag: "Gammelt og nytt fra Barbu". Avskrift fra Vestlandske Tidende skrifter av J.W. Oftedal. Astrid Høvik: Gravferd i Austre Moland ca. 1900. Ellinor Lundberg Julekort. Arendal Historielag: Førstereisguttens Julesang til Mor.
"Sånn var det" nr. 8 - 2002
Christian Jensen: Arendalsbarken "Erato"s dødsferd. Eli Woie: Mi kommer ifra Ærendal. Karin Kjeldstrup: Hverdagsliv i krigsårene, utdrag fra dagbok. Arendal Historielag: Historien om St. Franciskus menighet i Arendal - kopi av artikkel fra Dr. Karl Kjeldstrups artikkel i Norvegia Catholica, Moderkirkens gjenreisning i Norge. Arendal Historielag: Litt om livet til Monsignore Dr. Karl Kjeldstrup, utdrag fra familienotatene. Henrik Suleng Tyholmen. Astrid Høvik: Wildenvey på våre kanter. Gunleif Myhren: Te Ærendals pris. Olav R. Ekeland Bastrup: Den tyrkiske pasja på Barbugård. Ulrik Kirkedam: Fjellgata nr. 125 i Arendal. Lise Engesæth: En gammel oppskriftsbok. Lilleba Knudsen: Meny. Nils Voie Johansen: Kronprins Fredriks besøk i Arendal 1788. Ragnvald Høvik: Ved Abels grav.
"Sånn var det" nr. 7 - 2001
Astrid Høvik: Strømsbu skole. Gunleif Myhren: En skole ikke mange kjenner. Gunleif Myhren: Engelsk søndagsskolesang. Gunleif Myhren: En sann førjulshistorie. Arendal Historielag: "Gutte-Lina" fra Strømsbuneset, fra Tiden 1964. Arendal Historielag: Salut damour til 17. mai, fra Sørlandske Tidende 1968. Astrid Høvik: På sauefarm i Australia med Georg Houen i 1870-90 årene. Lars Martin Fosse: Tromøy-åtlingen som ble Australias Henrik Wergeland. Lilleba Knudsen: Julius Marius Smith. Lilleba Knudsen: Olsemor Thommesens Honningkake. Arendal Historielag: Skjebnen, Sangen til Åse. Skrevet av Ole (Bisen) Johnsen. Arendal Historielag: Hjemlengsel, (mel.: Værmlandsvisen). Arendal Historielag: Landkjenning, (mel: John Browns daughter). Øyvind Rosenvinge: Kolbjørn II, Theodor Vilshammer: Barndomserindringer fra Havstad. Øyvind Rosenvinge: Kart over Blødekjær ca 1790. Arendal Historielag: Bildekavalkade, - Byvandring, Jubileumsfesten og Kløckers Julehus.
"Sånn var det" nr. 6 - 2000
Øyvind Rosenvinge: Arendal Historielag 15 år. Arendal Historielag: Minneord, Niels Christian Lyhne. Karin Alnæs Kjeldsrup: Barndom i Centralgata. Lise Engesæth: Prostens forlis, besrbeidet etter prostinnens fortelling. Stein O. Narvesen: Strømsbuneset - miljø, mennesker og hendelser. Ingrid Ahner: Bestefar Knutsens erindringer. Astrid Høvik: En kulturens vugge i Arendal. Finn Hegland: Joseph Stockinger. Gunleif Myhren: Ricard Arnold. Øyvind Rosenvinge: Nabohandel over Skagerrak. Kristen Tharaldsen: Arendals Terje Vigen. Arendal Historielag: Storm og mærssejlskuling - en sang om skutefart. Arendal Historielag: Sjømandsprat, avskrift fra Vestlandske Tidende 1899.
"Sånn var det" nr. 5 - 1999
Stein O. Narvesen: Strømsbuneset i 50- og 60-åra, slik jeg husker det. Gunnar Molden: Sam Eyde. "Kjæmpestadens sønn". Arendal Historielag: Barndomsminner, fra Sam Eydes bok om hans liv. Jan Fredrik Gundersen: Gamle postkort fra Arendal. Astrid Høvik: Sangertoget fra Arendal i 1859 - og forutsetningen for begivenheten. Gunleif Myhren: Arendal Sangforening og Sangerhallen. Gunnleif Myhren: Georg Kristian Johannessen Parmann. Arendal Historielag: Nogle Gadefigurer fra midten av 1800-tallet, avskrift etter Direktør Parmann. John Bjørnevaag: Minner fra Langbryggen. Øyvind Rosenvinge: Om slødder og fotball - erindringsgruppe for menn 1999. Astrid Høvik: En fodtur på isen fra Arendal til Gjervoldsøy mars 1830. Arendal Historielag: Billedkavalkade. Arendal Historielag: Festsang av Leonard Richard.
"Sånn var det" nr. 4 - 1998
Sølvi Kaastrup: Barndomsminner fra Arendal i mellomkrigsårene. Øyvind Rosenvinge: Arendals første badehus. Finn H. Andersen: I Ole Cinrad Hansens forspor 100 år etter. Arendal Historielag: Billedkavalkade. Dag Magne Johannessen: Arendal Bypost. Astrid Høvik: På "kammerset". Gunnar Molden: Mellom Darwin og Wesley.
"Sånn var det" nr. 3 - 1997
Øyvind Rosenvinge: Om artikkelen: Fire orlogsskibe til Christian 4. Niels M. Probst Fire orlogsskibe til Christian 4. Christopher Gøjes skibsbyggeri ved Arendal. Kjell-Olav Masdal: Jomfru Scrøders hus på Tyholmen. Fra Danmark til Arendal. Astrid Høvik: Kunstneren Louis Moe 1857-1945, hans tilhørighet i Arendal og hans kunst. Thoralf Berg: Teaterliv i Arendal i sesongen 1896-97.
"Sånn var det" nr. 2 - 1996
Gunleif Myhren: Sang til Arendal. Gunleif Myhren: Emil Rummelhoff. Astrid Høvik: En fantastisk historie: "Reisen til New Zealand". Gunleif Myhren: Fra Portnerboligen til "Lille-Amerika". Gunnar Molden: Den bortkomne fostersønn. John Bjørnevaag: Blødekjær. Arendal Historielag: Et par Bolsiushistorier. Kjell-Olav Masdalen: Anton Christian Housen og Margarete Stiftelsen. Øyvind Rosenvinge: Anton Christian Houens gave til Nasjonalgalleriet i 1887.
"Sånn var det" nr. 1 - 1995
Nils Christian Lyhne: Et tilbakeblikk. Øyvind Rosenvinge: Litt om brannvesen, bybranner, vannverk og om vakttårnet. Gerd E. Andersen: Slik jeg husker det. Theodor Vilshammer: Barndom på Havstad. Tore Dyrhaug: Charles Fox. Arendal "Vakker og overveldende utdrag fra Charles Fox reisebeskrivelse. Arendal Historielag: Et halvt århundre med Landauer gjennom Arendals gater. Hans Pettersen: SIS Capella - Et skip og dets skjebne. Gunleif Myhren: Arendals første kjente salmedikter, Samuel Olsen Bruunn 1660-94. Øyvind Rosenvinge: Hvem var Niels fra Agders ville kyst? Astrid Høvik: På byen.

  Kalender Mer informasjon  
 
Protokoller
 
     

  Kalender