Sør-Trøndelag HistorielagHordaland SogelagTroms historielagAgder HistorielagFellesrådet for historielagene i Oslo