Trøgstad historielagMarker historielagBerg, Rokke og Asak HistorielagBorge og Torsnes historielagEidsberg historielag