Velkommen til Tveit Historielag

Våronna i Knarestad har vært konsentrert om sikring av plassen ved å fjerne farlige greiner fra de store trærne.

Parkvesenet har gjort en fin jobb med fellinga, og Historielaget har stor veddugnad for å rydde bort alt som er hogd.

Vi ønsker oss alltid nye medlemmer, og nå spesielt noen unge spreke som liker å jobbe med ved.

Du kan melde deg inn via nettsida vår. Våre medlemmer får årsskriftet tilsendt gratis.

 

 

 

  Kalender Mer informasjon  
 
Boktilbud
 
     

  Kalender Siste nytt  
 
14.05 Ny nettside
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 190720