Styret

Tveit Historielags styre for 2024:

Trygve E.Tønnesen, leder, kasserer og redaktør 

Jan-Erik Ryen, styremedlem og nettsideansvarlig

Astrid Søbye, styremedlem og sekretær

Tom R. Egerhei, styremedlem

Birger Tvedt, styremedlem

Ingrid Wisløff Jæger, varamedlem

Hans Otto Espegren, varamedlem

Øyvind Brennsaeter, varamedlem

Beint Foss, varamedlem

 

Tveit Bygdemuseums styre for 2024:

T rygve E.Tønnesen, leder

Astrid Søbye, styremedlem

Birger Tvedt, styremedlem

Jan-Erik Ryen, styremedlem 

Valgnemnd:

Britta Timenes Tønnessen

Jan-Erik Ryen

Regnskapsfører:

Svein Thoresen

Revisor:

Ole Ottosen

Kontingenten for 2022 er som i fjor, kr 250, inkl. årsskriftet eller rabatt pa ny bok om Tveit. Antal! medlemmer pr. 1.1.2022, ca. 210.

 

For styret

Trygve E.Tønnesen, leder

Tveit, 24. mars 2022 

 

 

 

 s

  Kalender Mer informasjon  
 
Styret
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 1418372