Styret

Ved utgangen av mandag 22. mars 2021, har styret ikke fått tilbakemeldinger fra noen medlemmer med bemerkninger til hverken årsmeldingene eller regnskapene. Heller ingen forslag til andre kandidater til nytt styre for 2021.

Da anser vi at årsmeldinger og regnskap er godtatt, og nytt styre er enstemmig valgt.

Siden det er helt uvisst når styret igjen kan samles på grunn av korona-pandemien, har styret via e-post konstituert det nye styret for 2021 med følgende sammensetning og fordeling av verv i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum:

Tveit Historielags styre for 2021:

Trygve E. Tønnesen leder,kasserer og redaktør

Jan-Erik Ryen styremedlem og nettsideansvarlig

Astrid Søbye styremedlem og sekretær

Tom R. Egerhei styremedlem

Birger Tvedt styremedlem

Gunn E. Rohrlapper Bjerke varamedlem

Hans Otto Espegren varamedlem

Beint Foss varamedlem

Øyvind Brennsæter varamedlem

 

Tveit Bygdemuseums styre for 2021:

Trygve E. Tønnesen leder

Astrid Søbye styremedlem

Birger Tvedt styremedlem

Jan-Erik Ryen styremedlem

 

Valgnemnd:

Britta Timenes Tønnessen

Jan-Erik Ryen

Regnskapsfører:

Svein Thoresen

Revisor:

Ole Ottosen

 

Kontingenten for 2021 er som i fjor, kr 250,-, inkl. årsskriftet/rabatt på bok med intervjuer fra Tveit.

Antall medlemmer per 1.1.2021, ca. 215.

 

Tveit, 24. mars 2021

For styret

Trygve E. Tønnesen

 

 

  Kalender Mer informasjon  
 
Styret
 
     

  Kalender  
 
Besøkende: 840677