Historielagene.no
 

OM OSS

Denne siden er under utvikling.

Nyhetssiden vil være ajour framover, mens andre oversikter som f.eks. over årsskrift, bøker eller hefter som Greipstad Historielag har gitt ut, vil bli oppdatert i månedene framover. Ha litt tålmodighet med oss!

Du kan kontakte en av oss i styret dersom du har spørsmål om lagets aktiviteter, forslag til temaer eller har hørt om eldre saker som kan være av interesse for laget eller medlemmene. Kontakt en av oss i styret:

Ole Kurt Ugland         tlf. 938 47 655  e-mail: okugland@online.no 

Tormod Urdal             tlf. 957 53 052  e-mail: tormod@mjats.no  

Øystein Dybesland     tlf 976 48 137   e-mail: oystein.dybesland@songdalen.kommune.no                               

Torunn Evensen         tlf 458 08 056   e-mail: fam.evensen@hotmail.com 

Ole Johnny Syvertsen tlf 952 45 651  e-mail: ojohnsyv@online.no

Marit Rasmussen        tlf 472 82 677  e-mail: marit.rasmussen@powermai.no

Godtfred Myhren         tlf 900 47 517  e-mail: gotf@online.no

En as oss er som regel på plass på Porsmyr Bygdetun hver tirsdag "rundt lunchtider". Du er velkommen til en prat der.

  Kalender Siste nytt  
 
11.08 Husk turen til Hesteheia 31. august
 
     

  Kalender