Søgne Historielag
 

Om oss

(Skrevet 10. februar. 2024, HNJ)

Torsdag 08. februar 2024 kl 18.30 på SGP

var det årsmøte i Historielaget. Kjell Sverre Langenes ble gjenvalgt som leder. Nye styremedlemmer ble Tormod Engebu og Steinar Andreassen. Årskontingenten ble bestemt til kr 150. Anmodning om betaling blir sendt til medlemmene siden.

 

Skrevet 2022

Søgne Historielag er et av Norges eldste historielag.
Antall medlemskap er ca 200. I noen medlemskap er begge ektefeller med. Tar vi hensyn til dette er ca 270 personer i Søgne med i vår forening. 

I tillegg til at vi har flere temamøter  i løpet av året (på SGP eller Biblioteket), har vi også utflukter til historisk interessante steder i Søgne. Hvert år har vi også en heldagstur til et sted i Agder. Nærmere detaljer om turer og arrangementer vi hadde i 2017 - 2019 finner dere ved å trykke på knappen "Kalender" på fanelinjen over. Det som har skjedd etter 2019 vil bli føyet til etter hvert. Vi har utgitt Årbok for Søgne i alle årene fra 2014 til og med 2022, og er nå i gang med Årbok 2023, alle av høy kvalitet med mange bidragsytere. Disse har interessante kapitler fra ulike virksomheter og minner fra "gamle dager" i Søgne. 
Sosialt fellesskap med utgangspunkt i felles interesse for lokalhistorie kjennetegner vår virksomhet.
Vi ønsker alle Søgnefolk og utenbygds folk med tilknytning til Søgne velkomne som medlemmer og til å delta på våre arrangementer. Her treffer du gamle venner og får garantert nye!

HILSEN STYRET I SØGNE HISTORIELAG.

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 84371