Søgne Historielag
 

Om oss

(Skrevet 25. september 2023, HNJ)

Søndag 15. oktober 2023

Som en del av Kultursøndagen på Søgne Gamle Prestegård holder Lars Stian Moen foredrag om Thomas Krag i regi av Søgne Historielag. Alle velkommen.

Torsdag 26. oktober

Mediagruppa lanserer Søgnes historie Bind 1. Påmelding til Kristen Fløgstad innen 1. oktober. Begrenset plass.

 

Skrevet 2022

Søgne Historielag er et av Norges eldste historielag.
Antall medlemskap er ca 200. I noen medlemskap er begge ektefeller med. Tar vi hensyn til dette er ca 270 personer i Søgne med i vår forening. 

I tillegg til at vi har flere temamøter  i løpet av året (på SGP eller Biblioteket), har vi også utflukter til historisk interessante steder i Søgne. Hvert år har vi også en heldagstur til et sted i Agder. Nærmere detaljer om turer og arrangementer vi hadde i 2017 - 2019 finner dere ved å trykke på knappen "Kalender" på fanelinjen over. Det som har skjedd etter 2019 vil bli føyet til etter hvert. Vi har utgitt Årbok for Søgne i alle årene fra 2014 til og med 2022, og er nå i gang med Årbok 2023, alle av høy kvalitet med mange bidragsytere. Disse har interessante kapitler fra ulike virksomheter og minner fra "gamle dager" i Søgne. 
Sosialt fellesskap med utgangspunkt i felles interesse for lokalhistorie kjennetegner vår virksomhet.
Vi ønsker alle Søgnefolk og utenbygds folk med tilknytning til Søgne velkomne som medlemmer og til å delta på våre arrangementer. Her treffer du gamle venner og får garantert nye!

HILSEN STYRET I SØGNE HISTORIELAG.

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 75805