Dampskipsbrygga i Knarestad blir rehabilitert.

Styret i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum var samlet utendørs til styremøte i Knarestad 27.4.2021. Forskjellige saker ble diskutert, blant annet om vi kan samle folk i Knarestad i løpet av sommeren. En sak ble særlig snakket mye om: Tveit Historielag har gjort en avtale med familien Kjevik som eier den gamle dampskipsbrygga i Knarestad: Vi reparerer fundamentet og legger nytt eikedekke på brygga på Bygdemuseets regning. Som en motytelse vil allmennheten få fri tilgang til brygga. Det vil også bli lagt til rette for at rullestolbrukere kan rulle ned fra P-plassen for å komme nærme elva og eventuelt for å fiske fra bryggekanten. Folk som kommer med båt opp elva, enten for å besøke museumsområdet og elvestien, eller for å spise eller overnatte på Boen Gård, kan fortøye her i inntil 24 timer. Kanskje også noe lenger etter nærmere avtale.

Naboen rett ovenfor dampskipsbrygga, Staale Lerstad, har tidligere gjort en stor jobb med å legge tømmerstokker langs hele bryggekanten og slå ned store påler foran for å holde alt på plass. Han har også forankret stokkene og lagt et betongdekke over deler av brygga. Tveit Bygdemuseum ønsker å fullføre dette arbeidet og legge et dekke av eik.

Arne Kristensen har holdt på noen dager med å forsterke begge sidene med noen digre steinheller for å hindre utgraving når det er flom, og har også gravd av gammel betong, fylt på grus og planert. Atle Nygård og dugnadsfolk er godt i gang med å lage forskalingene til betongfundamentene som tverrbordene til det 125 kv.m. store eikedekket skal ligge på. Når støping og legging av dekket begynner, vil det meste av dette arbeidet bli gjort på dugnad.

I tillegg til brygga, skal vi anlegge ei lita gangbro over utløpet av den lille bekken til vollen på museumsområdet. Her får vi hjelp og støtte fra Aaneslands Fabrikker v/Gunnar Adolf Aanesland. 29. april fikk vi en flott beskjed: Ribe Betong vil levere betong til fundamentene gratis! Vi hadde et budsjett, men arbeidet med å forsterke brygga ble mer omfattende enn beregnet, og eikematerialer er blitt dyrere i det siste. Åbål sag v/Sigmund Håbesland ligger nok godt under konkurrentene, men det er allikevel trematerialene som utgjør den største utgiftsposten.

Vi har kr 125.000,- til gode i spillmidler fra kommunen etter vi bygde elvestien. Vi regnet med at godt og vel halvdelen ville holde til bryggeprosjektet, men nå ser det ut til at alt går med. Da blir det litt smalhans for museumsbygningene en periode, men styret prioriterer å bli ferdig med brygge-prosjektet, forhåpentligvis innen 1. juni i år. Vi tror det blir ei fin brygge og at denne, sammen med resten av museumsområdet, vil bli en flott og harmonisk enhet. I dampbåtenes tid, fra 1865 til 1937, var brygga det viktigste området i Knarestad. Dette området, fra Knarestad til Boen Gård, håper vi vil bli et mye brukt rekreasjons- og turområde for alle i Tveit og omegn.

Hvis det finnes privatpersoner og bedrifter i Tveit som kan tenke seg å støtte Bygdemuseet med noen kroner, er vi meget takknemlige!

Bidrag kan enten gis via VIPPS 547326 eller til bankkontonummer 3050.20.95834.

Merkes «Dampskipsbrygga».

 

Hvis pandemien tillater det, håper vi på en innvielse av brygga i løpet av sommeren.

Tveit, 1. mai 2021

Vennlig hilsen

For styret I Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum

Trygve E. Tønnesen

Leder og økonomiansvarlig

  Kalender  
 
Besøkende: 1425262