Rapport nr. 3 om rehabiliteringen av den gamle dampskipsbrygga i Knarestad

Rapport nr. 3 om rehabiliteringen av den gamle dampskipsbrygga i Knarestad

Viser til forrige rapport av 12. mai.

Arbeidet går framover. Per 20. mai var vi ferdig med å bore hull i betongen og slå ekspansjonsbolter gjennom eikebjelkene som ligger på betongdragerne. Det var en mye større og tyngre jobb enn forventet, men en flott dugnadsgjeng (se bilder) har møtt trofast opp i flere dager.

Vi har fått store rabatter på skruer og bolter hos Byggmakker i Sørlandsparken, og Oddvar Bysheim har smidd noen kraftige vinkelbeslag som skal sikre fundamentet på den ene siden av brygga. Han vil hverken ha betalt for materialer eller for arbeidet. En stor takk til både Byggmakker og Oddvar!

Jeg har nok vært vel optimistisk og i tillegg glemt både fri- og helligdagene som vil gå vekk i mai. Brygga blir nok ikke ferdig til 1. juni, men etter pinse får vi levert de første eikebordene til den 125m2 store brygga fra Åbål sag. Da blir det mye boring og hamring av store spesialspikre. Til dette arbeidet trenger vi mange villige hender. Hvis det er noen i bygda eller utenfor som er gode med drill og hammer, tar vi gjerne i mot hjelp. Send en epost til trygve@fotomiljo.no eller en SMS til 950 42 390, og nevn når du eventuelt kan stille opp.

For å være litt realistisk, som arbeidsleder Atle Nygård stadig minner meg om, blir vi forhåpentligvis og optimistisk sett, ferdig i første halvdel av juni. Har forresten just fått beskjed fra Gunnar Adolf Aanesland fra Aaneslands Fabrikker at brofundamentene blir levert noen få dager etter pinse.

Takk til alle dere utrolig flotte dugnadsfolk som har stilt opp, jobbet lange dager, svettet og rettet ryggen etter en tung økt, og som allikevel har overskudd til en god replikk og et varmt smil!

 

Ve, 21. mai 2021

For styret i Tveit Historielag og Tveit Bygdemuseum

Trygve E. Tønnesen

Leder og kasserer

  Kalender  
 
Besøkende: 1425281