Velkommen til Froland Historielags hjemmesider!

Froland Historielag ble stiftet i 1980. Lagets virkeområde er Froland og Mykland, som ble slått sammen til en kommune 1. januar 1967. 

Froland Historielag arbeider med å stimulere interessen for lokalhistorie og slektshistorie. Vi tar vare på ting som har historisk interesse, og sprer kunnskap om bygdens fortid gjennom årsskriftet og andre kanaler. 

Annethvert år utgir laget et årsskrift. Det neste kommer i 2021, og sammen med bygdebøkene gir det dokumentasjon om kommunens fjerne og nære fortid.

Du kan også følge oss på Facebook: https://www.facebook.com/froland.historielag/

  Kalender  
 
Besøkende: 76851