Søgne Historielag
 

Årsmelding 2018

Årsmelding fra Styret i Søgne Historielag 2018

Medlemmer og tillitsvalgte i året som gikk

Vi hadde ved årsskiftet i alt 225 medlemskap.  Siden en del av medlemskapene innbefatter 2 personer, blir det samlede antall medlemmer ca. 265 personer.  Tilnærmet samme antall medlemmer som i fjor.

Styret har etter årsmøtet 13. februar 2018 bestått av:

Kjell Tørlin Andreassen (gjenvalgt 2 år), leder

Enny Karin Vindheim (gjenvalgt 2 år), nestleder

Karl Gustav Johansen (nyvalgt 2 år), styremedlem

Harald Nodenes (på valg), styremedlem

Arild Røsstad (på valg) sekretær

Varamedlemmer (velges for 1 år av gangen)

Arne Dag Langenes

Jan Skarpengland (kasserer)

Tormod Vallesverd

Revisor:  Svenn Aadne Nilsen (nyvalg 2 år)

Valgnemnd:  Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen og Ole Kristian Wigemyr (alle valgt for 1 år)

I tillegg ble det i fjor valgt 3 nye medlemmer til redaksjonskomiteen:  Terje Seilskjær, redaktør, Torbjørn Trysnes og Pål Repstad.  Enny-Karin Vindheim og Terje Bjelland fortsatte som medlemmer av redaksjonskomiteen.

Virksomhet i 2018

Generelt

Styret har hatt 8 ordinære styremøter etter årsmøtet i 2018.  I tillegg har vi kommunisert en del pr. e-post og telefon mellom møtene.  Varamedlemmene innkalles til alle styremøtene, som foregår på vårt lille kontor i 2. etasje i Presteboligen (Paradis) på Søgne gamle prestegård (SGP).  Et av møtene har vært hjemme hos Karl Gustav Johansen.

Årsmøte

Årsmøtet, 13. februar 2018 hadde 52 frammøtte.  Kjell Tørlin Andreassen ledet møtet.  Han leste styrets årsmelding.  Årsmeldingen ble godkjent.  Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Jan Skarpengland og godkjent.  Planer for 2018 ble gjennomgått av Kjell Tørlin Andreassen.

Etter årsmøtesakene orienterte Torvald Hellum om arbeidet med Søgne Kulturhistorie.  Gerd Lillian Olsen og Arild Røsstad orienterte om samarbeidsprosjektet «Kystbygda Søgne».  Kvelden ble avsluttet med besøk i utstillinga «Kystbygda Søgne»

Prosjekter

Kystbygda Søgne på Søgne Gamle Prestegård

Utstillinga Kystbygda Søgne i galleriet på SGP var et samarbeidsprosjekt mellom Søgne Historielag, Søgne Kystlag og Søgne Gamle Prestegård.  Dette har vært det uten sammenlikning største prosjektet for Historielaget i 2018.

Utstillinga var åpen 7 søndager og 6 torsdager med diverse kåserier, film og foredrag. Matservering i kafèen hver gang.  Utstillinga var svært godt besøkt.  Mange i Søgne Kystlag og Historielag la ned mange dugnadstimer, og utstillinga har fått mange gode tilbakemeldinger.

Vi har også et samarbeid med Søgne Kystlag om ei museumsgruppe.  Denne har vært litt i dvale etter utstillinga, i påvente av avklaring om ny leieavtale om Stabburet på SGP.  Dessuten er Historielaget involvert i flyttinga av Bygdemuseet fra Lunde til SGP.

Flytting av Bygdemuseet – Ny tomt

En lang prosess er i ferd med å ta slutt eller komme i havn er vel det uttrykk som Svenn Aadne vill benytte.  En arbeidsgruppe hvor vi er representert har konkludert -ikke uten sverdslag og Museet vil i løpet av våren 2019 bli flyttet og bygget opp i den nåværende eplehage.

I løpet av kvelden vil Svenn Aadne komme nærmere inn på helheten.

Stabburet

Stabburet har hovedsakelig blitt brukt til magasinering i 2018.  Vi et par anledninger har vi vist fram gjenstander fra publikum.  Vi har ønsket å utvide Historielagets bruksavtale med kommunen til 10 nye år.  Det er foreligger foreløpig ikke svar fra kommunen.

Repstadsaga

Taket på saga er i 2018 ferdig restaurert og vi kan starte planleggingen av det videre arbeidet i 2019

Turer og utearrangementer

Skogen

Årets første «Bli kjent tur» gikk av stabelen søndag 6. mai til husmannsplassen «Skogen» i sørøstbygda.  Under sikker ledelse av Arne Dag Langenes vandret i gjennom tett skog denne vakre vårdagen.  Turen startet fra «Landbruksskolen»  med ca 28 frammøtte.  I «Skogen» slo vi oss ned på de gamle tuftene.  Husmannsplassen er nå ganske gjengrodd, men det er godt mulig å se for seg en trivelig plass en gang for lenge side.  Karl Gustav fortalte fra plassens historie.   Hjemturen gikk litt sørover mot veien som går fra Donevannet tilbake til Berge og Landbruksskolen.  En flott søndagstur på stier som for mange av oss var lite kjent. 

Båttur til Bragdøya 17.06.2018

Rutebåten M/S Bragdøya ankommer Høllen kl. 1000, 60 forventningsfulle passasjerer mønstrer på.  Været er ikke av det beste, litt regn i lufta, men ingen vind.  Turen går østover via Hellesund, Kobbernaglen, en tur innom dokka på Andøya, Steinsundet og til Bragdøya.  Ved ankomst Bragdøya blir vi tatt imot av Helge Quidding, han er vår guide resten av dagen.

Vi benker oss i Saltebua, der Helge holder et interessant foredrag om Bragdøyas historie. Han forteller at byens første lystgård ble oppført på Bragdøya av by - og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow rundt 1770. Thaulow var morfar til Camilla, Oscar og Henrik Wergeland og barna tilbragt flere somre på øya med foreldre og besteforeldre.  Vi går videre for omvisning i Thaulows hus.  Etter omvisning øker regnet på ,blir derfor ikke så fint å gå tur på øya, så vi går tilbake til Saltebua og "nyter" medbrakt. Vi har fiskesuppe fra Fiskebrygga i byen med oss. Til dessert  kjøper vi kaffi og vafler i kafeen.

Hjemturen går via Langenes opp Åros sundene, ankommer  Høllen ca.kl. 1600,  i strålende solskinn.  En kjempefin tur!

Eigestøl - Try

Søndag 2. september var det igjen tid for «Bli kjent Tur».  Denne gangen startet vi fra Tofte og gikk gamle veier og stier fram til Holmenheia, hvor vi hadde kvil og nøt utsikten over Trysfjorden.  Ole Kristian Wigemyr og Tormod Vallesverd stor for arrangementet, og vi fikk fortellinger langs veien og under pausen om Trysfjordens storhetstid med skipstrafikk, og kjerrehjulsproduksjon på Holmen.  Etter pausen vandret de fleste av oss ned til Try og ble kjørt tilbake til Tofte.  Vi hadde også denne dagen fint høstvær som bidro til en vellykket søndag.

Busstur til Setesdalsmuseet på Rysstad

Søndag 23. september tok Møll-buss oss med til Setesdalen.  Vi kjørte fra Tangvall i 9-tiden på morgen under Karl Gustavs overoppsyn og underholdning på turen.  P.g.a stengt tunell på østsida Byglandsfjorden må vi ta veien på vestsida.  Det tok litt lenger tid, men ble en spennende omvei.

På Rysstad fikk et riktig godt måltid på Sylvgarden, og fortsatte så til Setesdalsmuseet.  Vår guide var Leonhard Jansen som førte oss gjennom utstillingen med all sin ekspertise.  Han fortalte gjennom hele rundturen og svarte på alle spørsmål.   Full buss denne dagen.

Olsok 2018

Som alltid arrangerte vi tradisjonell olsokfeiring på Heimklang også i år.  Med rømmegrøt servert av Søgne bygdekvinnelag og allsang ledet fra egne rekker ved Harald Sødal.  Magne Haugland fortalte fra sin nye bok «På gjensyn» - om russerfanger under krigen.  Igjen klarte vi å fylle Heimklang på olsokkvelden.  Vi var til sammen 114 personer.

Bygdekvelden og Årboka

Som vanlig avsluttet vi 2018 med Bygdekveld på Søgne Gamle Prestegård med utdeling av Årboka 2018.  Kvelden ble ledet av Pål Repstad og vi ble underholdt av «Ballastbryggas Boy Band» fra Mandal.  Det var virkelig en gjeng «gude» fra Mandal som kunne sette fart på feststemningen.  Årboks 2018, som er den femte, ble presentert, og som smakebit fra boka ble Torild Hortemo intervjuet av Terje Bjelland.  Blomster ble utdelt til artikkelforfattere og andre medvirkende.  Det var redaktør Terje Seilskjærs først Årbok, og den står ikke på noen måte tilbake for tidligere års bøker.  Søgne Bygdekvinnelag hjalp oss med det timelig og fortjener stor takk.  Det ble rekordframmøte i år, nesten full sal, ca. 200 mennesker.

Samarbeidspartnere

Historielaget vil takke Søgne og Greipstad sparebank og Enhet for kultur i Søgne kommune for viktig støtte til vårt lag.  Vi vil også takke Søgne og Songdalen Budstikke, N247 og Fritidsnytt for god dekning av våre arrangementer.  Vi takker også Vest-Agder museet for finansiering av scannerutstyr.

Søgne, 15. januar 2018

Kjell Tørlin Andreassen                 Enny-Karin Vindheim               Karl Gustav Johansen

Leder                                            Nestleder                                     Styremedlem

Harald Nodenes                           Arild Røsstad

Styremedlem                                Sekretær

  Kalender  
 
Besøkende: 56542