Søgne Historielag
 

Protokoll Årsmøte 24.06.21

Tid: 24. juni 2021

Sted: Søgne gamle prestegård

 1. Godkjenning av innkallinga
  Innkallinga ble godkjent. Det var 19 fremmøtte.
  Det var ikke kommet inn forslag om saker fra medlemmene.

   
 2. Valg av møteleder
  Kjell Tørlin Andreassen ble valgt til å lede møtet.

   
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  Følgende ble valgt: Jan Skarpengland og Enny-Karin Vindheim.

   
 4. Valg av protokollfører
  Arild Røsstad ble valgt.

   
 5. Årsmelding for 2020
  Årsmeldinga var sendt ut til medlemmene på e-post.
  På grunn av koronarestriksjonene hadde aktiviteten vært sterkt redusert.

   
 6. Regnskap for 2020
  Regnskapet var sendt ut på e-post til medlemmene før møtet.
  Regnskapet ble gjennomgått på skjerm av kasserer Jan Skarpengland.
  Regnskapet ble godkjent.

   
 7. Planer for resten av 2021 og budsjett
  På grunn av koronasituasjonen er styret avventende med å planlegge arrangementer resten av året. Det tradisjonelle olsok-arrangementet blir avlyst. Følgende er planlagt:
  -   Historielaget har ansvar for å ha bygdemuseet åpent 4 søndager i sommer.
  -   Historielagets bakstegruppe tar sikte på å arrangere bakstedag i museet siste
      fredag i hver måned.
  -   ​Bygdekvelden med utdeling av årboka blir etter planen gjennomført i november.
  Videre håper man å kunne ha noen kvelder med foredrag utover høsten.På grunn av den uoversiktelige situasjonen og den reduserte aktiviteten, er det ikke utarbeidet budsjett for 2021.​  

   
 8. ​​Kontingent for 2021
  Styret foreslo at kontingenten for 2021 reduseres til kr 100 både for enkeltpersoner og for familiemedlemskap. Dette på grunn av redusert aktivitet i 2021.
  Årsmøtet sluttet seg til dette forslaget.
   
 9. Valg
  Styret foreslo at perioden for det sittende styret ble forlenget fram til ordinært årsmøte i 2022. Årsmøtet sluttet seg til dette forslaget.
  Styret for 2021:
  Styreleder: Kjell Tørlin Andreassen
  Styremedlem: Enny-Karin Vindheim
  Styremedlem: Karl Gustav Johansen
  Styremedlem: Jan Skarpengland
  Styremedlem: Arne Dag Langenes
  Styremedlem: Arild Røsstad
  Varamedlem: Tormod Vallesverd.
  Revisor: Svenn Aadne Nilsen ønsket å tre tilbake. Ny revisor er Jørg Wigemyr
  Valgnemd: Gerd Lillian Olsen, Svenn Aadne Nilsen

   
 10. Eventuelt
  Forslag til navn på den kommunaleide sitteplassen på Årosstranda ved strandstien foran bronserelieffet av Fredrik Aaros.
  Styret vil fremme forslag til By – og stedsutviklingsutvalget om at plassen skal hete «FREDRIK AAROS`PLASS», og ber årsmøtet om tilslutning.
  Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

 

Som siste post på programmet holdt Else Marie Nerland et engasjerende og interessant foredrag om medisinprofessor Ernst Ferdinand Lockmann.

 

Arild Røsstad (referent)                 Enny-Karin Vindheim                Jan Skarpengland

 

 

  Kalender  
 
Besøkende: 70213