Søgne Historielag
 

Årsmelding 2021

Også 2021 har vært preget av corona-pandemien. Men vi har fått vaksine og
gjort noen forsøk på å åpne opp Historielaget i høst. Men kampen er ikke helt
over ennå. Optimismen er likevel i ferd med å komme tilbake igjen. Heldigvis
har, så langt vi kjenner til, våre medlemmer klart seg godt også i 2021
 
Styret i 2021
Et forsinket Årsmøte ble avhold i Kultursalen på SGP den 24. juni (St.
Hansdagen). Det var møtt fram 19 medlemmer. Årsmøtet behandlet de vanlige
årsmøtesakene. Alle tillitsvalgte ble bedt om å fortsett 1 år videre som en
ekstraordinær løsning for dette ekstraordinære året. Forslaget ble enstemmig
vedtatt. På grunn av den beskjedne aktiviteten i 2020/2021 ble kontingenten
vedtatt redusert til kr. 100,- for både enslige og par.
Som siste post på programmet holdt Else Marie Nerland et engasjerende og
interessant foredrag om medisinprofessor Ernst Ferdinand Lockmann.
Styret har bestått av Kjell Tørlin Andreassen (leder), Enny-Karin Vindheim
(nestleder), Jan Skarpengland (kasserer), Arild Røsstad (sekretær), Arne Dag
Langenes, Karl Gustav Johansen, Tormod Vallesverd (vara).
Styret har avholdt 3 styremøter i løpet av høsten; 28. september, 26. oktober og
23. november.
 
Møter og arrangementer i løpet av høsten 2021
6. oktober holdt Jostein Andreassen foredrag for oss og Wilhelm Krag i
anledning 150 års jubileet. Nytt for de fleste var historier og bilder fra Krags
opphold på Tofteland. Lars Westbye underhold med Krag viser mot
avslutningen av kvelden. Jostein holdt et gnistrende foredrag som alltid, og Lars
sørget for veldig god stemning med sine viser.
 
21. oktober hadde Oddbjørn Eikestøl lansering av sin nye bok «Søgne eller San
Francisco?». Det var godt frammøte og god stemning.
 
11. november var det igjen klart for vår tradisjonelle Bygdekveld med lansering
av Årboka 2021. Redaksjonskomiteen og vår redaktør Else Marie Nerland
presenterte også i år en innholdsrik Årbok i samme format som vi har hatt siden
2014. Kvelden bød også på fornem underholdning v/ sopranen Benedikte Sofie
Ribe (fra Søgne) med pianist Nils Harald Sødal. Et spesielt gledelig inslag på
Bygdekvelden var utdeling av Kongens Fortjenestemedalje til Jostein
Andreassen. Ordfører Jan Oddvar Skisland overrakte fortjenestemedaljen på
vegne av Kong Harald V.
 
21. november samlet vi oss igjen til foredrag på SGP. Denne gangen var det Nils
Reidar Christensen som fortalte oss om Mandal flyplass, bygget under krigen av
tyskerne. Selv om Mandal nå er vår gode nabokommune, var det nok mangt
som var nytt for oss Søgnefolk. Det ble et engasjerende foredrag med mange
bilder fra krigens tid.
 
I tillegg har Historielaget stilt med vakt/guide på Bygdemuseet alle søndager i
løpet av høsten. Dette blir en ordning som vi antakelig vil fortsette i samarbeid
med SGP. Vaktene på Bygdemuseet i høst har vært: Else Marie Nerland, Karl
Gustav Johansen, Siw Røinås, Enny-Karin Vindheim, Arild Røsstad, Arvid
Hallanvik, Kjell Tørlin Andreassen.
 
Historielagets bakstegruppe har arrangert kafé i Bygdemuseet, med utsalg av
brød og kaker en gang i måneden i høst. Disse kafé-fredagene er blitt svært
populære. Mange Søgnefolk har gjort det til en vane å stikke innom kafeen for
å få med seg litt godt, gammeldags bakverk.
 
Styret i Søgne Historielag
Søgne, 25. januar 2022
 
Kjell Tørlin Andreassen Enny-Karin Vindheim Jan Skarpengland
Arild Røsstad Arne Dag Langenes Karl Gustav Johansen

  Kalender  
 
Besøkende: 56550