Søgne Historielag
 

Årsmelding 2020

                              

Årsmelding 2020 for Søgne Historielag

2020 har vært preget av Corona-pandemien, som har begrenset vår aktivitet på de aller fleste områdene. Pandemien har sterkt begrenset møter osv. Heldigvis har, så langt vi kjenner til, alle våre medlemmer klart å gå fri for smitte og alvorlig sykdom.

Styret i 2020

Styret har holdt kontakt via telefon og e-post gjennom pandemien.

Styret har bestått av Kjell Tørlin Andreassen (leder), Enny-Karin Vindheim (nestleder), Jan Skarpengland (kasserer), Arild Røsstad (sekretær), Arne Dag Langenes, Karl Gustav Johansen, Tormod Vallesverd (vara).

Det har ikke vært holdt ordinære styremøter under pandemien. Alle arrangementer har måttet avlyses.

Historielaget har utgitt Årbok også i 2020

Vår tradisjonelle Bygdekveld i begynnelsen av november måtte dessverre avlyses p.g.a pandemien. Leveringen av boka ble dessuten forsinket fra trykkeriet. Men bøkene ble utlevert fra SGP og for de som ikke kunne komme og hente boka si, ble den levert i postkassene.

Styret i Søgne Historielag

Søgne, 16. juni 2021

Kjell Tørlin Andreassen Enny-Karin Vindheim Jan Skarpengland

Arild Røsstad Arne Dag Langenes Karl Gustav Johansen

  Kalender  
 
Besøkende: 76011