Søgne Historielag
 

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017 fra Styret i Søgne Historielag.

MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I ÅRET SOM GIKK

Vi hadde ved årsskiftet 2017/2018 i alt 222 medlemskap. Siden en del av medlemskapene innbefatter 2 personer, blir det samlede antall medlemmer ca. 292 personer, en liten økning fra forrige år.

Styret har etter årsmøtet 10. februar 2016 bestått av:

Kjell Tørlin Andreassen (gjenvalg 2 år), leder.
Gerd Lillian Olsen (gjenvalg, 2 år), nestleder
Jan Skarpengland (gjenvalg, 2 år), kasserer.
Enny-Karin Vindheim (gjenvalg, 2 år), styremedlem.

Harald Nodenes (ny, 2 år) styremedlem

Varamedlemmer: Arild Røsstad, Tormod Vallesverd og Dag Arne Langenes

Valgnemnd: Terje Bjelland, Svenn Aadne Nilsen, Bernt Jensen
Revisor: Thore Tallaksen (gjenvalg, 2 år)

Årbok-komite/Redaksjonskomite: Torvald Hellum (redaktør), Gerd Lillian Olsen, Enny-Karin Vindheim, Terje Bjelland og Odd Terje Døvik.
 

VIRKSOMHET I 2017

 1. GENERELT. 
  Styret har hatt 10 ordinære styremøter etter årsmøtet i 2017, samt 1 ekstraordinært årsmøte for å bevilge kr. 100.000 til Søgne Kulturhistorie.  I tillegg har vi kommunisert endel pr. e-post og telefon mellom møtene. Varamedlemmene innkalles og deltar på alle styremøtene, som foregår på vårt lille kontor i 2. etasje i Presteboligen på Søgne gamle prestegård (SGP).
   
 2. ÅRSMØTE.
  Årsmøtet 14. februar 2017 hadde ca. 65 frammøtte. Kjell Tørlin Andreassen ledet møtet. Han leste styrets årsmelding samtidig som det ble vist aktuelle bilder fra ulike arrangementer tatt av Enny-Karin.  Årsmeldingen ble godkjent.
  Regnskapet ble gjennomgått av Jan Skarpengland og godkjent.
  Tormod Vallesverd holdt et engasjerende foredrag om Stølegudane og Støleelva.
   
 3. PROSJEKTER.
  Flytting av Bygdemuséet.  Flyttingen har stått litt i stampe i 2017 i påvente av å finne egnet tomt på SGP.  Det meste av arealet på SGP eies av Vest-Agder fylkeskommune.  Svenn Aadne Nilsen følger saken med haukeøyne.  Det har vært foretatt gjennomgang av muséet i november/desember 2017, og fagekspertisen vurdere det som «etter forholdene i god stand» for flytting.

  Stabburet.  Stabburet ble tatt i bruk i løpet av 2017.  Åpning for publikum var under Elvefestivalen i september.  Det er en stokk på baksiden som er råtten og bør skiftes.  Jan Skarpengland og Tormod Vallesverd har gjort en stor innsats for å få Stabburet i presentabel stand.  Stabburets 2 etasje har vært til utstilling av gjenstander fra historielaget  mens kystlaget har benyttet halvdelen av 1 etasje.

  Repstadsaga.  Taket på Restadsaga er restaurert i 2017, med nytt soutak og nye (gamle) takstein, med finansiering fra Kulturminnefondet, Søgne og Greipstad Sparebank og Søgne kommune.  Vi fikk dessverre avslag på finansiering av hele prosjektet gjennom Kulturminnefondet.  Prosjektet fortsetter i 2018
   
 4. TURER OG UTEARRANGEMENTER.
  Vårens første «Bli-kjent-tur» ble avholdt søndag 28. mai i form av en båttur med m/s Bragdøya til Søgnes vestlige skjærgård.   Det ble en flott skjærgårdstur med strandhogg hos kystlaget på Lasta hvor vi fikk se og ikke minst høre ordentlige båtmotorer i drift.  Tormod Vallesverd, med god assistanse fra Gerd Lillian Olsen, var guider gjennom turen, og Tormod serverte oss også en nydelig fiskesuppe.  Første «bli-kjent båttur», men sikkert ikke den siste.

  Søndag 18. juni la vi ut på en vandretur fra Ormestad til Lohne.  Først fikk vi en orientering om gamle slekter på Ormestad av Karl Arnt Skarpeid, før vi tok til skogs en varm søndag.  Over heia kom vi fram til huset til Signe Kristiansen og fikk en interessant orientering om offersteinene i skogen like ved.  Sayej Ghattas delte sin visdom med oss i den forbindelsen.  Et minne fra en lengst forgangen tid, med en annen tro enn i dag.  Vel nede på Lohne fikk vi en orientering om naturreservatet der og fugletrekk av Rune Røsstad.  En varm og trivelig dag.  Noen myggstikk ble det også.

  Søndag hadde vi planlagt busstur til Holum og Mandal.  Det ble dessverre ikke mange nok påmeldte til å fylle en buss, så vi valgte å bruke privatbiler i stedet.  Men turen ble vellykket til tross for at regn truet.  Først stopp var ved Holum Kirke hvor Per Solås fra Holum Historielag møtte oss og fortalte litt om kirken og historielagets hus like ved.  Vi besøkte Aurebekk gård som har en restaurert vannsag fra 1876.  Oddbjørg Skuland, som bor på gården viste oss rundt.  Både sag og kvern ble satt i drift.  I Mandal fikk turdeltakerne en god laksemiddag på Kjøpmannsgården før vi ruslet bort til Mandal museum for en privat søndagsomvisning, med spesiell vekt på kystkulturen.  Mandal museum har mange gjenstander også fra søgnekysten.  Vi takker Mandal museum for en meget interessant omvisning av Knut Lindseth.
  Historielaget deltok som vanlig som medarrangør på Kulturminnedagen i Romsviga 17 september.
   
 5. OLSOKFEIRING 29. JULI.
  Olsokstevnet ble tradisjonen tro avholdt på Heimklang på Olsokdagen 29 juli.
  De ca. 130 fremmøtte fikk høre Steinar Andreassen kåsere om «Reformasjonen og Luther».  Arnfinn Tangerud underholdt med sang og musikk.  Bygdekvinnelaget serverte tradisjonen tro deilig rømmegrøt, spekemat og kaffemat.
   
 6. ÅRBOK 2017.
  Årbok 2017 ble lansert 9. november på en vellykket bygdekveld på SGP med ca.180 fremmøtte. Møtet ble ledet av Petter Mathisen, og det var gode og velforberedte innlegg og intervjuer av 3 av de mange forfatterne av boka. Olav Grendstad underholdt bl.a om den tidsaktuelle kommunesammenslåingen.  I tillegg sørget Søgne Bygdekor for god stemning på denne festkvelden. Alle bidragsyterne, redaksjonskomiteen og paneldeltagerne fra bygdekvelden fikk bøker og blomster.
  Stor takk også til Søgne Bygdekvinnelag som sto for pyntingen og bevertningen.
  Årbok 2017 er, som de 3 forrige utgavene, ei meget flott bok som dekker viktige kapitler i Søgnes historie.
  Historielaget takker redaksjonskomiteen og spesielt redaktøren Torvald Hellum for et stort og verdifullt arbeid med de 4 første årbøkene.
   
 7. SAMARBEIDSPARTNERE
  Historielaget vil takke Søgne og Greipstad sparebank, Enhet for kultur i Søgne kommune og Kulturminnefondet for viktig støtte i vårt arbeid.  Vi har også i år fått et bidrag fra Kiwi Brennåsen «Hvert gram teller».
  Vi vil også takke Budstikka for fyldig dekning av alle våre arrangementer.
   

Søgne dato

Kjell Tørlin Andreassen                                                                    
Leder                          

  Kalender  
 
Besøkende: 75847